Show simple item record

dc.contributor.authorOsland, Asbjørn
dc.contributor.authorOlsen, Atle
dc.date.accessioned2013-10-19T11:10:41Z
dc.date.available2013-10-19T11:10:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184012
dc.descriptionMaster's thesis in Financeno_NO
dc.description.abstractMålet med denne utredningen er å estimere den underliggende verdien av egenkapitalen til Det Norske Oljeselskap ASA og dermed identifisere mulige avvik fra markedsprisen. På bakgrunn av våre beregninger ønsker vi å gi en anbefaling om eventuelt kjøp eller salg av selskapets aksje. Valget av verdsettelsesmetode falt på den fundamentale metoden kalt ’Diskontert kontantstrøm metode’. Vi starter med en inngående regnskapsanalyse hvor vi ønsker å avdekke verdidrivere og historiske trender. Som en avslutning på regnskapsanalysen ønsker vi å analysere langsiktig og kortsiktig kredittrisiko gjennom en syntetisk rating. Videre estimeres fremtidige kontantstrømmer med bakgrunn i historiske regnskapstall og i annen tilgjengelig informasjon. Budsjettperioden settes til 15 år og kontantstrømmene utover denne budsjettperioden beregnes som en terminalverdi. Kontantstrømmene blir deretter neddiskontert mot estimert kapitalkostnad, for å beregne nåverdien av selskapet. Rentebærende gjeld trekkes fra selskapsverdien for å komme frem til verdien av egenkapitalen og dermed en aksjeverdi. I tillegg utfører vi en komparativ verdsettelse ved bruk av P/B – multiplikatoren. Avslutningsvis analyserer vi sensitiviteten knyttet til de ulike verdidriverne vi har benyttet i beregningen av fremtidige kontantstrømmer. Vi har beregnet en aksjeverdi på 100,314 kr. Aksjen ble per 31.12.12 omsatt med en aksjekurs på 82,50 kr. Vi konkluderer med at aksjen per 31.12.12 er underpriset og vi anbefaler kjøp dersom investoren er villig til å akseptere høy risiko.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2013;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectverdivurderingno_NO
dc.subjectanvendt finansno_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.titleVerdivurdering av Det Norske Oljeselskap ASAno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record