Show simple item record

dc.contributor.authorJohannessen, Helene
dc.date.accessioned2014-01-29T14:52:42Z
dc.date.available2014-01-29T14:52:42Z
dc.date.issued2013-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184032
dc.descriptionMaster's thesis in Economic analysisno_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg en empirisk analyse av rentesettingen til Federal Reserve. Den amerikanske økonomien har det siste tiåret vært utsatt for sjokk i økonomien og en økning i volatiliteten på råvarepriser, noe som har ført til større usikkerhet i markedene. I en periode med ulike økonomiske situasjoner har pengepolitikken møtt ulike utfordringer det siste tiåret, noe som kan har ført til endringer i sentralbankens reaksjonsfunksjon. Dette har gitt opphav til problemstillingen: I hvilken grad kan Taylor-regelen beskrive rentesettingen til Federal Reserve? Oppgaven er hovedsakelig basert på to hoveddeler. Den første delen er en presentasjon av den økonomiske teorien som pengepolitikken bygger på, herunder inflasjonsstyring og stabiliseringspolitikk. Her gås det også i dybden av Taylor-regelen og hvordan den fungerer i praksis. Oppgavens andre del er den empiriske analysen som tar utgangspunkt i ulike varianter av Taylor-regelen. Analysen baseres på rentesettingen som har blitt ført av Federal Reserve i perioden 1989-2012. Perioden som skal analyseres deles inn i fire mindre delperioder, der de ulike periodene representerer ulike økonomiske situasjoner. Ved å estimere Taylor-regler for hver av delperiodene kan man få Taylor-regler som bedre beskriver rentesettingen innenfor de respektive delperiodene. Det vil også være mulig å se om Federal Reserve endrer føringen av pengepolitikken i forhold til de økonomiske situasjonene som oppstår i de ulike delperiodene. Det estimeres Taylor-regler for hver av delperiodene ved hjelp av regresjonsanalyse. De estimerte Taylor-reglene benyttes til å danne rentebaner som kan sammenlignes med den faktiske rentebanen til Federal Reserve. De estimerte Taylor-reglene klarer til en viss grad å forklare rentesettingen til Federal Reserve i perioden 1989-2012. Forklaringsevnen til Taylor-regelen ble bedre når den ble estimert for en delperiode fremfor når den ble estimert for hele perioden (1989-2012). Det forekommer signifikante endringer i reaksjonskoeffisientene i de estimerte Taylor-reglene mellom delperiodene. Det er avvik som ikke forklares med de estimerte Taylor-reglene på grunn av valg av data og estimeringsmetode.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2013;
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectøkonomisk analyseno_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectTaylor-regelenno_NO
dc.titleFederal Reserve og Taylor-regelen: en empirisk analyse av rentesettingenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record