• Asbjørn Kjønstad: Helserett [bokanmeldelse] 

   Kjellevold, Alice (Journal article, 2006-06)
   Boken er inndelt i seks hoveddeler. Del I er av generell karakter og omtaler grunnprinsipper og grunnbegreper i helseretten. Del II beskriver pasientrettighetenes framvekst i Norge. I de neste delene tar forfatteren ...
  • Idealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten 

   Kjellevold, Alice (Journal article; Peer reviewed, 2006-02)
   I artikkelen presenteres brukerorientering, som er et verdivalg det er tilsynelatende allmenn enighet om. Et slikt valg må innebære en forventning til forvaltningen om å sette brukernes behov i sentrum for forvaltningens ...