• Hur försäkrar vi oss om god filosofiutbildning? 

      Rehnman, Sebastian (Journal article; Peer reviewed, 2010)
      I den här uppsatsen utvärderar jag det svenska Högskoleverkets utvärdering av svenska fi losofi utbildningar. Jag argumenterar att den antagna uppfattningen om undervisning är pedagogiskt tvivelaktig och oförenlig med ...