• Observasjon av samspill ; en metode for læring i profesjonsutdanninger 

      Sommerseth, Rita (Tidvise skrifter, Samfunn og helse;55, Research report, 2005)
      Bakgrunnen for rapporten er erfaringene fra prosjektet ”Observasjon av samspill”, som pågikk i årene 2001-2004 ved Universitetet i Stavanger. Her ble det ved videreutdanningen i psykisk helsearbeid prøvd ut en metodevariant, ...