• Betydningen av sosiale relasjoner på arbeidsplassen 

      Aaltvedt, Tonje (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2013;, Master thesis, 2013-05-31)
      Forskning viser at en så lav andel som 10‐20 % av personer med en alvorlig psykisk lidelse er i ordinært arbeid. Til tross for den lave andelen vises det til at opptil 90 % av psykisk syke ønsker å komme i arbeid. Blant ...