• Uønskede hendelser i kommunale sykehjem 

      Alsvik, Janne Gro (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2010;, Master thesis, 2010)
      Det siste tiåret har det skjedd en økt forskningsinnsats i forhold til arbeidet med å ivareta og fremme pasientsikkerhet i helsesektoren. På den første norske pasientsikkerhetskonferansen som ble avholdt i 2008 ble det ...