• Meldekultur blant intensivsykepleiere 

      Ask, Solveig; Rinde, Camilla Dirdal (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2017;, Master thesis, 2017-04)
      Bakgrunn: Ansatte i spesialisthelsetjenesten er ifølge spesialisthelsetjenesteloven, §3-3 Meldeplikt til Helsedirektoratet, meldepliktige til helsedirektoratet og/eller Statens helsetilsyn dersom det gjennom en hendelse ...