• Livskvalitet hos kvinner med brystkreft under behandling 

      Aunan, Siv Tove (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2012;, Master thesis, 2012)
      Bakgrunn: Brystkreft er den vanligste kreftformen hos norske kvinner og beskrives som fysisk og psykisk belastende. Livskvalitetsforskning er en god måte å få frem pasientenes subjektive opplevelse av sin situasjon. Forskning ...