• Liv & lære : om pasienterfaringer på et sykehus 

      Gjestsen, Martha Therese (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2012;, Master thesis, 2012)
      Pasienten i sentrum for helsetjenestene er et fokus som er godt forankret i norsk helsepolitikk, og brukerperspektivet er en viktig del av omsorgen for gravide og fødende kvinner. Pasientens ...