• Relasjoner kommer ikke av seg selv 

      Sirevaag, Knut Petter (Masteroppgave/UIS/HV/2018;, Master thesis, 2018-11-15)
      Omfattende forskning peker på relasjonen og egenskaper med fagutøver som viktigst når en skal forklare pasienters bedring i psykisk helsearbeid. I min undersøkelse vil jeg forsøke å finne ut av hva sykepleiere tenker om ...