• Endringsprosesser hos unge rusmisbrukere forut for behandling 

      Guggedal, Inger (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2013;, Master thesis, 2013-06-27)
      Innen kommune- og spesialisthelsetjeneste er målet å implementere helsefremmende tiltak hos ungdom før problematferd utvikler seg til avhengighet. Å heve kvaliteten på tiltak til denne gruppen er både viktig og nødvendig. ...