• Intensivsykepleierens rolle i det tverrfaglige teamet ved respiratoravvenning 

      Steinsbø, Hilde Kristin Landmark (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2016;, Master thesis, 2016-05)
      Bakgrunn: Respiratorbehandling er en viktig del av behandlingen av akutt kritisk syke, og ofte årsaken til at pasienten er innlagt på en intensivavdeling. Komplikasjoner ved respiratorbehandling kan få fatale konsekvenser ...