• Sykepleierens opplevelser som nyansatt på en sykehusavdeling 

      Kalsvik, Evy (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2017;, Master thesis, 2017-05)
      Denne masteroppgaven presenterer en kvalitativ studie med et deskriptivt design. Studien undersøker hvordan det oppleves å være nyansatt sykepleier på en sykehusavdeling, og hvilke faktorer på arbeidsplassen som kan bidra ...