• Sorggruppelederes erfaringer og sorgforståelse - en kvalitativ studie 

      Olsen, Karen Johanne (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2013;, Master thesis, 2013-11)
      Sorggrupper er et tilbud etterlatte benytter seg av, men det er usikkert hvordan økt kunnskap om sorg og sorgbearbeidelse har nedfelt seg i organisering og gjennomføring av disse gruppene. Målet med denne studien var å få ...