• Kvinners opplevelse av å leve med lymfødem som følge av brystkreft 

      Ousdal, Astrid (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2013;, Master thesis, 2013-05-30)
      Formålet med studiet, er å gi en innsikt i norske kvinners opplevelse av å leve med lymfødem som følge av brystkreft. Det er i dag stadig flere som får kreft, og det forventes at det vil bli en økning i antall personer med ...