• Støy på operasjonsstua: En kvantitativ kartleggingsstudie 

      Bleie, Eline Bø; Petersen, Alexander; Hansen, Hilde Leifseth (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2017;, Master thesis, 2016-04-26)
      Bakgrunn og hensikt: Støy på operasjonsstua er en helserisiko for både pasient og helsepersonell. Støy påvirker personalets evne til å tenke klart og kommunisere. Med økt stressnivå påvirkes risikoen for pasientskader. Ved ...