• Sykepleiernes veiledning til ungdom med type 1 diabetes 

      Porobic, Dzana (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2008, Master thesis, 2008)
      Bakgrunn: Veiledning av pasienter er en viktig del av sykepleierens arbeid og type l diabetes blant ungdom i Norge øker i omfang. Type l diabetes er en kronisk sykdom som krever at ungdom rammet av sykdommen foretar ...