• Vekselpleie i et sikkerhetsperspektiv 

      Rusdal, Merethe (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2010;, Master thesis, 2010)
      Denne studien undersøker pasientsikkerhet innen eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten. Problemstillingen er om pasienter som veksler jevnlig mellom sykehjem og eget hjem får ivaretatt kontinuitet og sikkerhet i ...