• Helsesøsters bidrag til mestring av foreldrerollen 

      Ruud, Kirsti (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2008, Master thesis, 2008)
      Et mål for den norske helsestasjonstjenesten er å bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge ved å styrke foreldres mestring av foreldrerollen. Det er lite kunnskap om hvordan målet best kan nås, om helsesøster ...