Show simple item record

dc.contributor.authorEide, Kjersti
dc.date.accessioned2009-12-11T13:00:51Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184087
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesen
dc.description.abstractBakgrunn: I 2001 vedtok Verdens helseorganisasjon en Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF). Klassifikasjonen ble utviklet gjennom internasjonal konsensus med brukerrepresentasjon. Det var ikke tidligere gjort noen oversiktsstudier om anvendelsen av klassifikasjonen innen hjerneslagsområdet. Mål: Målet med studien var å gi en samlet oversikt av publisert forskning der Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse er brukt innenfor hjerneslagsområdet i perioden 1980 - 2006. Hensikten var å bidra til økt tilgjengelighet på kunnskap, i tillegg til å belyse hvordan brukerperspektivet berøres. Metode: Studien var designet som en deskriptiv kunnskapsoppsummering. En systematisk framgangsmåte ble anvendt. Aktuell informasjon om studienes kjennetegn ble trukket ut ved hjelp av et eget skjema. En kombinasjon av en konvensjonell induktiv tekstnær kvalitativ innholdsanalyse og en summativ kvalitativ innholdsanalyse ble anvendt. Resultat: Det var få publiserte studier i perioden (n=13), disse kom primært fra industriland og hjerneslagsrehabiliteringsfeltet. De kondenserte meningsenhetene (n=100) gav fire hovedkategorier: 1) Å beskrive funksjonsevne ved hjelp av ICF (n= 9), 2) å utvikle praksis og forskning ved hjelp av ICF (n= 40), 3) å bruke ICF som teoretisk referanseramme (n= 21), 4) brukerperspektivet ble indirekte berørt som tema (n=30). Konklusjon: Denne kunnskapsoppsummeringen viste at det var noen få primærstudier som brukte ICIDH til beskrivelse av funksjonsevne. ICF ble i stor grad brukt til utviklingsarbeid knyttet til måleverktøy og utvikling av klassifikasjonen. Dette er i tråd med utviklingen rapportert i annen internasjonal forskning og WHOs satsning på nødvendig videreutviklingsarbeid for et framtidig praktisk anvendbart klassifikasjonssystem. Brukerperspektivet ble indirekte berørt i studiene, primært knyttet til ICIDH/ICFs manglende subjektive dimensjon.en
dc.format.extent618028 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2009en
dc.subjecthelse- og sosialfagen
dc.subjectICFen
dc.subjectICIDHen
dc.subjecthjerneslagen
dc.subjectkunnskapsoppsummeringen
dc.titleAnvendelse av internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (icf) innen hjerneslagsområdeten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record