Show simple item record

dc.contributor.authorFrafjord, Hilde
dc.date.accessioned2009-03-24T14:19:23Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184099
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesen
dc.description.abstractBrukermedvirkning… hva er det? Denne studien fokuserer på unge voksne med hypothyreose og deres opplevelse av brukermedvirkning. Studien har vektlagt brukernes egen forståelse av problemene og aktuelle hjelpetiltak tilknyttet sykdommen og hvordan dette ble vektlagt i møtet med helsetjenesten. Videre blir det belyst om møtet med helsepersonell bidrog til at brukerne opplevde å ha kontroll og om de opplevde å ha tillit til helsepersonell. Hensikten med studien var å forstå unge voksne med hypothyreose sine behov, preferanser og opplevelser i forhold til brukermedvirkning i helsetjenesten. Kunnskap om dette kan brukes i forbindelse med videreutvikling og kvalitetsforbedring av helsetjenesten. For å komme frem til dette ble det benyttet en kvalitativ studie med en livsverdensfenomenologisk tilnærming. Data ble hentet fra semistrukturerte intervjuer av 8 unge voksne mellom 19 – 35 år, som hadde hatt diagnosen hypothyreose mellom 2-14 år og som fikk medikamentell behandling. Datamaterialet ble analysert med Giorgis´s analysemetode i kombinasjon med Kvale´s tre tolkningsnivåer. Funn i studien tyder på at unge voksne med hypothyreose opplevde at de ikke blir trodd på når de fortalte om sine symptomer, og de opplevde at de ikke fikk den behandlingen de trengte. Ingen av brukerne opplevde at helsepersonell bidrog til at de hadde kontroll med symptomene. For unge voksne med hypothyreose innebar tillit at helsepersonell viste dem tillit. Tillitt innebar også at den informasjonen og de forventningene til bedring som helsepersonell gav brukeren ble erfart som riktige. På den bakgrunnen opplevde ikke unge voksne med hypothyreose tillitt til helsepersonell.en
dc.format.extent503551 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2008en
dc.subjectbrukermedvirkningen
dc.subjecthypothyreoseen
dc.subjectprimærhelsetjenesteen
dc.subjectkvalitativ studieen
dc.subjecthelse- og sosialfag
dc.titleBrukermedvirkning... hva er det? : en kvalitativ studie om hvordan unge voksne med hypothyreose opplever brukermedvirkningen i helsetjenestenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record