Show simple item record

dc.contributor.authorTjoflåt, Marit
dc.date.accessioned2011-03-10T12:32:59Z
dc.date.available2011-03-10T12:32:59Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184113
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgåva presenterer ein kvalitativ studie, der føremålet var å utforska foreldreerfaringar når ein samstundes har ei bipolar liding. Eit semi-strukturert intervju med seks foreldre vart analysert i ein stegvis prosess inspirert av fenomenologisk-hermeneutisk tenkning. Analysen synte mangfald og kompleksitet i utfordringane foreldra stod i. Samstundes kom eit styrkeaspekt til syne: kva foreldra tenkte og gjorde for å handtera desse utfordringane. Studien stadfestar at det å vera i ei foreldrerolle og å ha ei bipolar liding ikkje er uproblemtisk. Det inneber eit mangfald av utfordringar, der periodevis ottefull omsorg for borna er eit aspekt. Men studien har òg synt at det tradisjonelle biletet av foreldre med ei alvorleg psykisk liding som noko einsidig negativt og fårefullt med tanke på borna, treng å justerast. Studien gjev haldepunkt for at foreldra var oppteken av ”barnets beste”, dei var reflekterte, løysingsorienterte, handlekraftige, dei søkte openhet, og over tid utvikla kunnskap og ferdighetar som styrka dei i foreldrerolla. I denne presentasjonen vert det lagt vekt på å få fram foreldra sine erfaringsstemmer, og i noko mon forskaren si meiningsfortolking. Studien drøftar nokre aspekt som gjev implikasjonar for praksis.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2010;
dc.subjecthelse- og sosialfagen_US
dc.subjectforeldreen_US
dc.subjectbipolar lidingen_US
dc.subjectkvalitativ studieen_US
dc.subjecterfaringsbasert kunnskapen_US
dc.subjectbetringsstudiaren_US
dc.titleErfaringar hos foreldre som har ei bipolar liding : ein kvalitativ studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.source.pagenumber76 p.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record