Show simple item record

dc.contributor.authorBergesen, Åse Undersrud
dc.date.accessioned2011-03-10T15:18:33Z
dc.date.available2011-03-10T15:18:33Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184121
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesen_US
dc.description.abstractDette prosjektet tok sikte på å belyse brukermedvirkning i psykiatrisk akuttavdelinger. Studiens hensikt var å få frem sykepleiernes perspektiv på brukermedvirkning, og å synliggjøre forhold som fremmet og hemmet brukermedvirkning. Ved å synliggjøre disse forholdene kunne også praksis bedres og kvaliteten heves i spesialisthelsetjenesten. Datasamlingen var basert på kvalitativ metode, med fokusgruppe og supplerende individuelle intervju som metodisk verktøy. Det ble vektlagt rekruttering av både kvinnelige og mannlige informanter. Analysen var inspirert av Graneheim og Lundmans innholdsanalyse (2004) og Kvale sekstrinnsanalyse (1997). Hovedfunn i studien var at brukermedvirkning var et kjent begrep for sykepleiere, men forståelsen av innholdet virket imidlertid å være uklart. Det gjensto også store utfordringer når det gjaldt holdninger til brukermedvirkning i avdelingene. Selve implementeringen av brukermedvirkning i akuttpostene kunne virke tilfeldig. Studien viste videre at kjønn var et tema sykepleierne hadde lite fokus på, men på tross av dette, eksisterte det klare kjønnsstereotypier blant sykepleierne. Når det gjaldt rammebetingelser, fant man i denne studien at det var klare indikasjoner på at brukermedvirkning var fraværende når det manglet ressurser, og særlig når det manglet fagpersonell. Rigiditet i form av regler viste seg å øke når det var mangel på fagpersonell. At faglig kompetanse økte grad av brukermedvirkning var altså et viktig funn.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2010;
dc.subjecthelse- og sosialfagen_US
dc.subjectakuttpsykiatrien_US
dc.subjectbrukermedvirkningen_US
dc.subjectsykepleieen_US
dc.subjectkjønnen_US
dc.subjectpsykisk helse
dc.titleBrukermedvirkning i akuttpsykiatrisk avdeling? : en kvalitativ studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.source.pagenumber90 p.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record