Show simple item record

dc.contributor.authorLøvbrekke, Møyfrid
dc.date.accessioned2011-03-10T15:52:50Z
dc.date.available2011-03-10T15:52:50Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184125
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesen_US
dc.description.abstractBakgrunn Livsstilsfaktorer som usunn kost, fysisk inaktivitet, daglig røyking og skadelig alkoholforbruk er hver for seg risikofaktorer som påvirker både den fysiske og den psykiske helsen til pasienter med psykiske lidelser. Det har til nå vært lite kjent hvor stor andel av pasienter i norske sykehus som har en risikofull livsstil på et eller flere av disse områdene. Det var begrunnelsen for at det våren 2009 ble gjennomført en kartleggingsundersøkelse ved somatiske avdelinger ved tre sykehus i Helseregion Vest, undersøkelsen Helsedøgnet. En tilsvarende kartlegging er til nå ikke gjennomført blant pasienter i psykiatriske avdelinger. Metode En validert kvantitativ metode er brukt for å identifisere forekomsten av pasienter med risikofylt livsstil som daglig røyking, fysisk inaktivitet, overvekt, underernæring og skadelig alkoholforbruk blant pasienter i et DPS. Det er gjennomført frekvensanalyse for hver av helsedeterminantene. Logistisk regresjon er benyttet for å analysere assosiasjoner mellom helsedeterminantene innbyrdes og for variablene alder, kjønn, inneliggende / poliklinisk status og diagnosegrupper. Pasienter med flere risikofaktorer og pasienter uten risikofaktorer ble analysert for de samme variablene. Resultater Nesten alle pasientene hadde en eller flere helse-risikofaktorer. Totalt var 70,8 % overvektige, 58, 9 % var underernærte, 40,9 % var fysisk inaktive, 42,7 % var daglige røykere, og 2,8 % hadde et skadelig forbruk av alkohol. Det var assosiasjon mellom underernæring og kvinnelig kjønn, og røyking var assosiert med mannlig kjønn. Undersøkelsen viste at det var et stort behov for sekundærforebyggende arbeid blant pasienter med psykiske lidelser i dette DPS. Konklusjon Nesten alle pasientene som var inkludert i studien hadde en eller flere helseskadelige risikofaktorer. Undersøkelsen viste et stort behov for en større kartleggings undersøkelse av livsstilen (basert på disse fem helsedeterminantene) blant pasienter med psykiske lidelser i DPS og i sykehus, og nødvendigheten for å utvikle helse og livsstils intervensjoner blant pasienter med psykiske lidelser i dette DPS.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2010;
dc.subjecthelse- og sosialfagen_US
dc.subjectpsykisk lidelseen_US
dc.subjectforebyggende helsearbeiden_US
dc.subjectovervekten_US
dc.subjectunderernæringen_US
dc.subjectfysisk aktiviteten_US
dc.subjectrøykingen_US
dc.subjectalkoholen_US
dc.subjectpsykisk helse
dc.titleHelse og livsstil blant pasienter i et DPS : identifikasjon av risikopasienteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.source.pagenumber108 p.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record