Show simple item record

dc.contributor.authorMidtgård, Stig Erlend
dc.date.accessioned2011-03-28T14:40:39Z
dc.date.available2011-03-28T14:40:39Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184129
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesen_US
dc.description.abstractFlere studier har vist at det er en sammenheng mellom deltakelse i kulturaktiviteter, helse og mestring. Hensikten med denne studien var å få en forståelse av hvordan personer med psykiske lidelser opplever det å være med på kortfilmproduksjon i en gruppe. For å få denne forståelsen, ble kvalitativ metode med fokusgruppeintervju bestående av 4 intervjupersoner og individuelle intervjuer med 2 intervjupersoner benyttet. Det ble undersøkt hvordan opplevelsene hos deltakerne i en filmgruppe for personer med psykiske lidelser kan knyttes opp mot teori om mestring, empowerment og relasjoner. Som teoretisk grunnlag for mestring ble recovery, salutogenesen og positiv psykologi benyttet. Funn fra studien viste at kortfilmproduksjon for personer med psykiske lidelser skapte spenning og nysgjerrighet og bidro til at deltakerne opplevde å få hevet sin livskvalitet ved av at de fikk tilbake troen på seg selv. Dette fordi deltakelse i kortfilmproduksjon ga økt selvfølelse, anerkjennelse og deltakerne ble verdsatt som noe annet enn bruker eller pasient. Deltakelse i kortfilmproduksjon ga også brukerne opplevelser av lykke i form av glede og begeistring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity og Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2010;
dc.subjecthelse- og sosialfagen_US
dc.subjectkortfilmproduksjonen_US
dc.subjectrecoveryen_US
dc.subjectsalutogenesenen_US
dc.subjectpositiv psykologien_US
dc.subjectempowermenten_US
dc.subjectpsykisk helse
dc.titleFinding neverland : en kvalitativ studie om hvordan personer med psykiske lidelser opplever det å være med på kortfilmproduksjon i en gruppeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.source.pagenumber93 p.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record