Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, Finn-Helge
dc.date.accessioned2011-11-01T14:08:02Z
dc.date.available2011-11-01T14:08:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184159
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesno_NO
dc.description.abstractHensikten og målet med studiet har vært å finne ut hva som finnes av kunnskap om Grønn omsorg og relaterte begreper gjennom en litteraturstudie. Jeg jobber innen feltet og har min daglige arbeidsplass på en økologisk gård i Stavanger, hvor Grønn Omsorg er en viktig del av tilbudet, sammen med jordbruk,hagebruk, to hunder og noen sauer som er innom av og til. Det er derfor naturlig for meg å se på effekter, og om jeg kan finne teorier, metoder og verktøy som er brukbare og støtter den jobben vi gjør. Spørsmålene jeg stilte meg var: - hvordan beskrives effekten av arbeid/aktiviteter og terapi i naturen/hagen og med dyr? - kan natur, terapeutisk hagebruk og dyreterapi brukes som verktøy i en behandlingssammenheng og ved arbeidstrening? For å kunne svare på spørsmålene valgte jeg å bruke kvalitativ metode og en litteraturgjennomgang. Gjennom fire temaer og de teoretiske perspektivene SOC (følelse av sammenheng) og COPING(mestring) som analyseverktøy har jeg belyst den valgte litteraturen. Dette er teorier som vi har hatt på studiet. Valget av metode og litteratur har sammenheng med det faktum at stress og mestring var et viktig tema masterstudiet. Studien viser at effekten av natur-, hageterapi og bruk av dyr kan øke bedringsprosessen for mennesker med uhelse. Det kan hjelpe oss å finne ro, øke trygghetsfølelsen og gi rom for ettertanke og refleksjon. Aktivitetene innenfor dette området er viktige elementer i et mestrings og bedringsperspektiv. Jeg kan ta kunnskapen med meg inn i arbeidet på gården, og vi kan bruke dette i planleggingen av arbeidet og i den praktiske bruken og tilretteleggingen av aktivitetene. Har studien gitt meg de svarene jeg trodde jeg ville finne? Den har det, men den ene studien viste at det ble det funnet noe tilbakegang i behandlingen etter tre måneders oppfølging. Forskerne mente at det derfor at det kanskje var nødvendig å fortsette med hageterapien for å opprettholde en positiv bedringsprosess. Det er en viktig observasjon i et recoveryperpektiv. Hva skjer etter at hageterapien opphører?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2011;
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.subjectgrønn omsorgno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.subjectbedringsprosesserno_NO
dc.titleGrønn omsorg. Effekten ved bruk av natur, hage og dyr i terapeutisk sammenheng. En kunnskapsoversikt gjennom en litteraturstudie.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record