Show simple item record

dc.contributor.authorGuggedal, Inger
dc.date.accessioned2013-11-19T12:07:48Z
dc.date.available2013-11-19T12:07:48Z
dc.date.issued2013-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184200
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesno_NO
dc.description.abstractInnen kommune- og spesialisthelsetjeneste er målet å implementere helsefremmende tiltak hos ungdom før problematferd utvikler seg til avhengighet. Å heve kvaliteten på tiltak til denne gruppen er både viktig og nødvendig. Hensikten med studien var å prøve finne frem til faktorer som hadde vært medvirkende eller avgjørende for ungdommer med rusproblematikk i endringsprosessen frem til de kontaktet Psykiatrisk ungdomsteam, PUT. Det empiriske materialet for studien er kvalitativ metode i form av semistrukturerte intervju. Fire informanter ble rekruttert fra PUT Stavanger og Sandnes. Dataene ble tolket og tematisert i en hermeneutisk referanseramme og funnene ble sett i lys av en teoretisk referanseramme. Resultatet av studien viste flere faktorer som hadde vært medvirkende for ønske om endring gjennom prosessen. De mest fremtredende faktorene i endringsprosessen hadde vært en gradvis dårligere fysisk og psykisk helse, tilhørighet i rusfrie sosiale nettverk, kontakt med familienettverk, en følelse av ikke å komme videre i livet og samtaler med hjelpeapparatet før rusatferden var et erkjent problem. Det hadde vært en sammenheng mellom påvirkning av de ulike ytre faktorene som hadde ført til økt motivasjon og modning og hvor summen av disse hadde ført vendepunkter i endringsprosessen hvor informantene hadde vært mer mottakelige for endring av sitt rusmisbruk og behandling. Studiens resultat vil kunne øke forståelse og kunnskap om endringsprosesser hos unge rusmisbrukere slik at hjelpeapparatet kan nå denne gruppen på et tidligere tidspunkt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2013;
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectendringno_NO
dc.subjectendringsforløpno_NO
dc.subjectavhengighetno_NO
dc.subjectrusmisbrukno_NO
dc.subjecthelsepsykologino_NO
dc.subjectself-efficacyno_NO
dc.titleEndringsprosesser hos unge rusmisbrukere forut for behandlingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber64no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record