Show simple item record

dc.contributor.authorDuås, Rachel Masia
dc.date.accessioned2013-11-19T09:54:00Z
dc.date.available2013-11-19T09:54:00Z
dc.date.issued2013-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184206
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesno_NO
dc.description.abstractTema for denne studien var erfaringer med brukermedvirkning for personer med samtidig rus og psykisk lidelse i kommunal psykisk helsetjeneste. En kvalitativ studie blant psykisk helsearbeidere i en kommune. Hensikten var å kartlegge hvilke erfaringer psykisk helsearbeidere har med brukermedvirkning for personer med Rop-lidelse i det praktiske arbeidet i en kommune. Metoden er en kvalitativ tilnærming med intervju som datainnsamlingsmetode hvor jeg undersøkte hvilke erfaringer psykisk helsearbeidere har med brukermedvirkning for personer med samtidig rus og psykisk lidelse. Det ble gjennomført seks intervjuer med psykisk helsearbeidere som ga helsetjeneste til brukergruppen på kommunalt nivå. Funnene viste at psykisk helsearbeidere var opptatt av brukermedvirkning. I analysen og drøftingsdelen kom det frem viktige elementer hvor respondentene opplevde at brukermedvirkning var en faglig utfordring i arbeidet med å gi helsetjenester til brukergruppen. Her pekes det på ulik forståelse av hva brukermedvirkning var og behov for mer kompetanse om brukermedvirkning som særlige utfordringer. Faktorer som respondentene mente kunne være med å bidra til og fremme brukermedvirkning var positive holdninger, relasjonens betydning, betydning av gjensidig tillit, ansvarsgruppens betydning og aktiv faglig ledelse. Respondentene pekte også på faktorer som negative holdninger, umotiverte brukere og manglende individuell plan som hemmende faktorer for brukermedvirkning.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2013;
dc.subjecthelse- og sosialfagno_NO
dc.subjectbrukermedvirkningno_NO
dc.subjectpsykisk helseno_NO
dc.subjecthelsearbeidereno_NO
dc.subjectRop-lidelseno_NO
dc.titleErfaringer med brukermedvirkning for personer med samtidig rus og psykisk lidelseno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record