Now showing items 21-40 of 4160

  • Strategi for norsk blåskjellnæring 

   Winther, Ulf; Olafsen, Trude; Aarhus, Ingvild Johanne; Tveterås, Ragnar (Sintef Fiskeri og havbruk;SFH80-A106001, Research report, 2010-03)
   På bakgrunn av utfordringer og muligheter som er identifisert for blåskjellnæringen i Norge foreslås en strategi for årene 2010-2013 med rullering av strategien på slutten av perioden. Målsettingen som ligger til grunn for ...
  • Stochastic Theories and Deterministic Differential Equations 

   Moxnes, John Fredrik; Hausken, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2010-05)
   We discuss the concept of “hydrodynamic” stochastic theory, which is not based on the traditional Markovian concept. A Wigner function developed for friction is used for the study of operators in quantum physics, and for ...
  • Regional betydning av fiskeri- og havbruksnæringen - et forprosjekt 

   Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Stokka, Arne; Volden, Gro Holst; Tveterås, Ragnar (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A106054, Research report, 2010-10)
   1.Utvikling av en prinsipiell modell for flerregional ringvirkningsanalyse med fokus på 3 regioner: - Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland) - Midtnorge (Trøndelagsfylkene, Møre-og Romsdal) - Vestlandet (Sogn og Fjordane, ...
  • Role of Seepage Forces on Seismicity Triggering 

   Unknown author (Journal article; Peer reviewed, 2010-11)
   Borehole fluid injection is commonly used for geological sequestration of carbon dioxide, underground storage of natural gas, waste injections, and during stimulations and development of geothermal and hydrocarbon reservoirs. ...
  • The effects of performance appraisal in the Norwegian municipal health services: a case study 

   Vasset, Frøydis Perny; Marnburg, Einar; Furunes, Trude (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Introduction: Previous research in performance appraisal (PA) indicates that variation exists in learning and job motivation from performance appraisal between occupational groups. This research evaluates the potential ...
  • «Føre var» i laksenæringen: Tid for kollektiv håndtering av underdekning av fiskeolje 

   Steine, Gro; Tveterås, Ragnar; Pettersen, Ivar (NILF Notat;2011-14, Research report, 2011)
   Tilgangen på fiskeolje fra tradisjonelle kilder styres i dag av naturgitte beskrankninger for pelagiske fiskearter. En raskt voksende andel av oljen vil bli brukt til direkte humant konsum. Laksenæringen står derfor overfor ...
  • Økonomien i landbruket i Trøndelag. Utviklingstrekk 2000– 2009. Tabellsamling 2005–2009 

   Staven, Kjell; Sjelmo, Otto; Krokann, Knut; Bonesmo, Helge Sverre; Holien, Svein Olav; Paulsen Rye, Siv Karin; Frislid, Liv Grethe Berge; Knutsen, Inger Sofie Murvold (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2011)
   «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med omlag 850 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med 130 bruk. I tillegg til ...
  • Managers’ Beliefs about Measures to Retain Senior Workforce 

   Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper aims to describe and explain the beliefs of public sector managers regarding measures to promote active ageing within organizations and how these beliefs can relate to their own attitudes, age, gender, organizational ...
  • Systemdrift 2020 

   Christoffersen, Fredrik Vigeland; Handeland, Tine; Grande, Tove Rømo; Nøland, Jonas Kristiansen; Øberg, Martha Marie; Ødegaard, Leiv Erik (Research report, 2012)
   KUBE 2012 har i årets sommerprosjekt svart på problemstillingen: Hvordan bør Statnett drifte kraftsystemet i 2020? Utviklingen av systemdriften frem mot 2020 vil drives av en kraftig økning i utvekslingskapasitet mot ...
  • Can the use of road safety measures on national roads in Norway be interpreted as an informal application of the ALARP principle? 

   Elvik, Rune; Abrahamsen, Eirik Bjorheim (Journal article; Peer reviewed, 2012-02)
   The ALARP principle, stating that risks should be reduced to a level “As Low As Reasonably Practicable”, is widely known and discussed in risk management. The principle is flexible, as the interpretation of the key concepts ...
  • Women, work and wine 

   Buvik, Kristin; Sagvaag, Hildegunn (Journal article; Peer reviewed, 2012-09)
   Kontrollbehov, bekymringer om stigmatisering og omsorgsoppgaver hjemme gjør at kvinnelige ledere reduserer alkoholinntaket sitt når de drikker med kolleger. Det er mange gråsoner mellom arbeid og fritid hvor kolleger ...
  • Probability mapping of scarred myocardium using texture and intensity features in CMR images 

   Kotu, Lasya Priya; Engan, Kjersti; Skretting, Karl; Måløy, Frode; Ørn, Stein; Woie, Leik; Eftestøl, Trygve (Journal article, 2013)
  • Concave Drilling Curve 

   Osmundsen, Petter; Roll, Kristin Helen (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Drilling expenses have increased sharply in recent years. Average meters drilled per day significantly influences exploration costs. Hence it is important to understand the factors that determine this drilling metric. In ...
  • Robust Strategies For Rig Procurement 

   Osmundsen, Petter (Working paper, 2013)
   Scarcity of rigs on the Norwegian continental shelf (NCS) has led to a number of interesting changes in the procurement of such units and in the relationship between oil companies and rig contractors. Small oil companies ...
  • Worry and its correlates onboard cruise ships 

   Wolff, Katharina; Larsen, Svein; Marnburg, Einar; Øgaard, Torvald (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The present study examined job-specific worry, as well as possible predictors of such worry, namely job-specific self-efficacy and supervisor dispositionism. 133 non-supervising crew members at different departments ...
  • Prevalence and clinical characteristics of patients with obsessive-compulsive disorder in first-episode psychosis 

   Hagen, Kristen; Hansen, Bjarne; Joa, Inge; Larsen, Tor Ketil (Journal article, 2013)
   Background: Obsessive-compulsive disorder (OCD) in patients with psychotic disorders has been reported to be a frequent co-morbid disorder in patients with psychotic disorders. The aim of the study determine the prevalence ...
  • Linking Readers Theatre to CLIL in foreign language education 

   Drew, Ion (Journal article, 2013)
   This article explores the potential of linking Readers Theatre (RT), a group reading aloud activity, with Content and Language Integrated Learning (CLIL) in foreign language education. Both RT and CLIL, independent of each ...
  • Using accelerometer to estimate energy expenditures with four equations in four training sessions 

   Dyrstad, Sindre Mikal; Hausken, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This study compares estimated energy expenditure (EE) from four equations using accelerometer counts in Zumba, interval 4x4 spinning, interval 4x4 running and pyramid running. The study also characterizes differences in ...
  • Spare Part Transportation Management in the High North 

   Ayele, Yonas Zewdu; Barabadi, Abbas; Markeset, Tore (Journal article, 2013)
   The demanding physical conditions of the Arctic, remote location, and uncertainty regarding the travel time can both heighten the challenges related to transportation of spare part in the region. Managing to get the ...
  • Utilizing bodily knowledge in patients with chronic illness in the promotion of their health: A grounded theory study 

   Heggdal, Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Purpose: Research findings indicate that people diagnosed with chronic illness possess resources and strategies for health that are not fully recognized and utilized. These resources have been described as patients’ ...