• Ivaretakelse av barns rettigheter i sosialt arbeid med familier 

   Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Ursin, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   FNs barnekonvensjon og norsk lovgivning skal sikre barn rett til beskyttelse, informasjon og medvirkning. Til tross for økt forskning på implementering av barns rettigheter, er det lite forskning på hvordan barns rettigheter ...
  • Personalets beskrivelser av medvirkning fortolket fra et fellesskapsperspektiv 

   Ree, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2020-06)
   Formålet med denne studien er å få kunnskaper om medvirkning i barnehagen med fokus på et fellesskapsperspektiv. Studien er basert på seks individuelle semistrukturerte intervjuer av personale i tre ulike barnehager. ...