• Hellere i Rogaland og bruken av landskapet i førromersk jernalder 

   Meling, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Formålet med denne artikkelen er å diskutere hvordan hellere i Rogaland ble anvendt i førromersk jernalder, og hvilken rolle de har spilt i utnyttelsen av landskapet. Utgangspunktet for diskusjonen er en heller ved navn ...
  • Introduksjonen av dreiekvernen i Sørvest-Norge 

   Hauken, Åsa Karin Elisabet Dahlin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Kvernsteiner, er det noe spennende, da? Tunge og uhåndterlige tar de opp stor plass i magasin rundt om i både Norge og Europa, ofte uten at noen har ofret en tanke på deres potensial som forskningsobjekter. Selv om de har ...
  • Når materiell kultur blir digital - ei viktig vending i norsk arkeologi 

   Brun, Wenche (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Arkeologifaget og studier av materiell kultur har vokst fram og blitt formet gjennom flere hundre år, og har hverken vært skjermet mot eller upåvirket av impulser utenfra i løpet av denne perioden. Derimot har faget ...
  • Skjeletta frå Stavanger domkyrkje - ei lang og innfløkt soge 

   Høgestøl, Mari; Sandvik, Paula Utigard (Norsk arkeologisk årbok;, Peer reviewed; Journal article, 2020-11)
   In 1967‒68 an area under Stavanger Cathedral was excavated, which revealed more than 30 inhumations without any grave goods. Remains of 22 skeletons were boxed individually and sent to the Anatomic Institute at the University ...
  • To spenner fra samme hånd? Folkevandringstidens relieffspenner i detalj 

   Pedersen, Unn; Kristoffersen, Elna Siv (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Two brooches from the same hand? A detailed study of Migration Period relief brooches “From the same hand” is a phrase repeatedly used in studies of Migration Period brooches. We explore if it is possible to establish ...