Show simple item record

dc.contributor.authorHeggland, Henriette
dc.date.accessioned2014-09-04T11:19:46Z
dc.date.available2014-09-04T11:19:46Z
dc.date.issued2014-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218762
dc.descriptionMaster's thesis in Economic analysisnb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg en empirisk analyse av kjønnsforskjeller i opplevd arbeidsmiljø og vurdering av egen arbeidsinnsats. Bakgrunnen for valg av tema startet når jeg ble presentert for flere vitenskapelige artikler som påpekte at kvinner både reagerte svakere under konkurranse og de var mindre selvsikre enn menn. Jeg ønsket derfor å undersøke om liknende kjønnsforskjeller finnes i arbeidslivet. Det er utført analyser på et datasett bestående av 2355 respondenter, hvor kvinner utgjorde 57 prosent (1331) og menn utgjorde 43 prosent (1004). Det fremkommer at menn i større grad enn kvinner jobber i et arbeidsmiljø de opplever som konkurranseorientert, mens menn i mindre grad jobber i et arbeidsmiljø de opplever som avslappet og behagelig, og oppmuntrende og støttende. Disse forskjellene kan skyldes at menn velger andre typer jobber enn kvinner, samt at menn og kvinner har forskjellig oppfatning av samme arbeidsmiljø. Videre viser analysene at menn i høyere grad enn kvinner umiddelbart klarer å avgjøre om de har utført et godt eller dårlig arbeid. I tillegg rapporterer menn i mindre grad enn kvinner at de er fornøyde med mengde arbeid de får utført. Det er derimot ikke avdekket noen kjønnsforskjeller i hvor fornøyde arbeidstakerne er med kvaliteten på eget arbeid, eller hvordan de klarer å løse problemer som dukker opp underveis i arbeidet. Resultatene peker i retning av at menn velger yrker som er preget av konkurranse, er høyere opp i hierarkiet, og har høyere lønn. De samfunnsmessige konsekvensene av dette kan være at menn akselererer arbeidskarrieren sin sammenliknet med kvinner, som gir en skjev kjønnsbalanse i arbeidslivet ved at menn generelt tjener bedre og flere blir toppledere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2014;
dc.rightsAttribution 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectøkonomisk analysenb_NO
dc.subjectkjønnsforskjellernb_NO
dc.titleEn kvantitativ analyse av kjønnsforskjeller i opplevd arbeidsmiljø og vurdering av egen arbeidsinnsatsnb_NO
dc.title.alternativeA quantitative analysis of gender differences in perceived work environment and self-assessment of their own efforts.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Norway
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Norway