Show simple item record

dc.contributor.authorGunnar, Nord-Varhaug
dc.date.accessioned2014-09-17T13:51:16Z
dc.date.available2014-09-17T13:51:16Z
dc.date.issued2014-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220307
dc.descriptionMaster's thesis in Economic analysisnb_NO
dc.description.abstractSiden det norske oljeeventyret startet med det første oljefunn på begynnelsen av 1970 –tallet har Norge vokst seg til å bli en betydelig olje- og gassprodusent internasjonalt. Betydningen petroleumssektoren har hatt for norsk økonomi er vanskelig å overvurdere. Fra å være et relativt fattig land når den første oljen ble funnet, har Norge utviklet seg til å bli et av verdens rikeste land, og har flere ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i.1 Norge blir ofte kalt annerledes-landet, og det kan vi på mange måter si er med rette. Den store petroleumsformuen vi har i SPU har gjort at vi i stor grad har sluppet unna finanskrisens virkninger gjennom motkonjunkturpolitikk, samtidig som den høye oljeprisen har bidratt til rekordhøye oljeinvesteringer. Ved første øyekast kan alt ved den norske økonomien se rosenrødt ut, men ved nærmere undersøkelser er det likevel ikke slik. Selv om vi slapp billig unna finanskrisens konsekvenser sammenlignet med andre land er det dermed ikke gitt at vi ikke vil støte på utfordringer i fremtiden. Den svekkede konkurranseevnen for norsk industri er blitt viet stor oppmerksomhet fra både økonomer og media de seneste år, og analyser viser at en stor del av denne svekkede konkurranseevnen kan tilskrives petroleumssektoren. Oljen spiller en viktig rolle for flere forhold ved Norges økonomi. Analyser viser at den i tillegg til konkurranseevnen har stor innvirkning på lønnsnivået, sysselsetting, formuespriser, fleksibilitet i finanspolitikken, velferd og produktiviteten. De seneste årene har også oljeinvesteringene nådd nye høyder, men hvordan vil investeringsnivået utvikle seg i fremtiden, og hvilke konsekvenser vil dette få? Dette er noen av forholdene som denne oppgaven vil belyse. Til slutt vil fordeler og ulemper veies opp mot hverandre i en konklusjon og framtidsutsikter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectnorsk petroleumsøkonominb_NO
dc.subjectøkonomisk analysenb_NO
dc.titleFinnes der en optimal størrelse på norsk petroleumsøkonomi?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Norway
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Norway