Show simple item record

dc.contributor.authorWangsvik, Kent E.
dc.contributor.authorFiskå, Kristian
dc.date.accessioned2014-09-18T08:34:56Z
dc.date.available2014-09-18T08:34:56Z
dc.date.issued2014-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220355
dc.descriptionMaster's thesis in Financenb_NO
dc.description.abstractDenne masteroppgaven hatt som mål å studere hvilken effekt oljeprisen og andre makroøkonomiske variabler har på aksjemarkedet i økonomier preget av oljeeksport. Vi sammenligner Norge og Russland, representert ved OSEBX og RTSI, i tillegg til å se på to sektorindekser ved de samme børsene for å undersøke effektene nærmere. For det norske aksjemarkedet gjelder dette OSE10GI, energiindeksen, og OSE30GI, konsumvareindeksen, som blir satt opp mot RTS Oil and Gas og RTS Consumer and Retail. Vi undersøker også om effektene er tiltakende eller avtakende innenfor vårt tidsintervall som går mellom 2000 og 2013. Det har gitt følgende problemstilling: Hvordan påvirker oljeprisen og andre utvalgte makroøkonomiske variabler det norske og det russiske aksjemarkedet? For å gi svar på denne problemstillingen har vi med utgangspunkt i tidligere empiri benyttet oss av en økonometriske analyse for å tolke effektene. Vi har utarbeidet fire arbeidshypoteser og inkluderer effekten fra andre utvalgte makroøkonomiske faktorer i tillegg til oljeprisen i modellene våre. De andre variablene er valutakurs, rente, industriproduksjon, inflasjon og effekt av den internasjonale verdensøkonomien representert ved den amerikanske indeksen S&P500. Datamaterialet er på månedlig observasjoner og hovedsakelig hentet fra Thomsons Reuters Datastream for perioden mellom januar 2000 og desember 2013. Vi har benyttet oss av programvaren IBM SPSS Statistics 21 og Eviews 8, for å kontrollere datasettet og gjennomføre regresjonsanalysene. For å belyse vår problemstilling og våre arbeidshypoteser har vi utviklet 6 multivariate regresjonsmodeller, hvor de avhengige variablene består av aksjeindeksene. Resultatene våre konkluder med at oljeprisen har en signifikant effekt på aksjeavkastningen for begge hovedindeksene samt energiindeksene, og at den i siste del av tidsintervallet er tiltakende i styrke. Noe overaskende får vi samme resultat for konsumvareindeksene for hele perioden, men ikke for delperioden i Norge. Resultatene indikerer at det amerikanske markedet har signifikant påvirkning for samtlige modeller og indekser, mens de andre makroøkonomiske faktorene gir vekslende utslag for de ulike modellene og tidsperiodene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2014;
dc.rightsAttribution 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectanvendt finansnb_NO
dc.subjectNorgenb_NO
dc.subjectRusslandnb_NO
dc.subjectaksjemarkednb_NO
dc.titleEffekten av oljepris og andre makroøkonomiske variabler på aksjeavkastning i oljeeksporterende økonomiernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 Norway
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 Norway