Show simple item record

dc.contributor.authorEdlund, Lene Anniken
dc.contributor.authorLøberg Klavenes, Trine
dc.date.accessioned2015-10-08T08:30:07Z
dc.date.available2015-10-08T08:30:07Z
dc.date.issued2015-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2353260
dc.descriptionMaster's thesis in Business administration : Executive MBAnb_NO
dc.description.abstract«Vi må helt klart ha en helt annen omstillingsvilje og omstillingsevne i næringslivet og i politikken. Vi har hatt ti år i hvilestilling, nå skal vi ha ti år i omstilling». (Hilde Øvrebekk Lewis, 2015). Med disse ordene innleder statsråd og EU-minister Vidar Helgesen (H) året 2015 etter en tung høst for oljebransjen ,der synkende oljepriser og investerings bråstopp og arbeidsledighetsbølger skyller inn over Vestlandet. Det ropes høylytt om krise og rykter om oljenæringens død – men er dette virkelig krise eller bare en naturlig nedkjøling av ett overopphetet marked der høy vekst nå må avløses av omstilling i retning av det fremvoksende kunnskapssamfunnet, og der kunnskap og innovasjonsevne må være de viktigste kildene til fremtidig vekst og økt produktivitet gjennom samspill mellom næringslivet, forsknings – og utdanningsinstitusjoner? Ressursbasert teori trekker menneskene og kunnskapskapitalen frem som bedriftenes viktigste kilde til å kunne danne konkurransefortrinn gjennom å skape gode arbeidsprosesser og rutiner, og å utvikle nye produkter og tjenester som svar på markedets stadig endrede behov. Evnen til denne navigeringen mellom å utnytte bedriftens interne og eksterne ressursbase omtales ofte som dynamiske kapabiliteter. Med dette som utgangspunkt ønsket vi å få svar på problemstillingen: Hvilken betydning har kunnskapsressurser og entreprenøriell orientering for utviklingen av dynamiske kapabiliteter? Studien er gjennomført som en tverrsnittstudie av 109 ledelsesrepresentanter fra leverandørindustrien innen olje og gass i Rogaland. Statistiske analyser er gjennomført, og både korrelasjons- og regresjonsanalysene viser at det er støtte for våre hypoteser om sammenhengen mellom kunnskapsressurser og utviklingen av bedriftens dynamiske kapabiliteter. Vårt fokus på at høyere utdanning er en forklarende faktor på nivået av de ulike dynamiske kapabilitetene kan ikke for alle de fem ulike dimensjonene påvises signifikant, men støttes til gjengjeld gjennomgående når en ser på tendensene i den deskriptive statistikken.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2015;
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectdynamiske kapabiliteternb_NO
dc.titleFra hvilestilling til omstillingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record