Show simple item record

dc.contributor.authorMathiassen, Annebeth M.
dc.date.accessioned2016-01-18T09:46:47Z
dc.date.available2016-01-18T09:46:47Z
dc.date.issued2015-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2374087
dc.descriptionMaster's thesis in Executive MBAnb_NO
dc.description.abstractAvhandlingen omhandler økonomistyring og rapportering i kommunal sektor. Metodisk er avhandlingen gjennomført som en komparativ eksempelstudie. Teoretisk er den eklektisk, dvs. både beskrivende, eksplorerende og forklarende. Metodisk er det benyttet intervjuer, spørreskjema, rutinekartlegging, dokumentgransking og regnskaper. Formålet med studien har vært å finne sammenhenger mellom budsjettering, rapporteringsrutiner og økonomisk styring i det offentlige opp mot økonomiske resultater. Det er sett på rapportering i administrasjon til rådmann og fra rådmann til de folkevalgte. God økonomistyring og et «godt» økonomisk resultat bygger på flere variabler som også må fungere tilfredsstillende for at ønskelige mål skal oppnås. Disse er bl.a. budsjettering, rapporteringsrutiner, rapporteringspraksis, enhetsstyring, organisering, kultur og ledelse. Det vil være avgjørende for kommunenes økonomi at budsjettene er realistiske og overholdes og at justeringer blir gjort underveis i året ved eventuelle overraskelser. I tråd med New Public Management er økonomiansvaret i de utvalgte kommuner delegert ut til enhetene noe som ansvarliggjør mellomlederne. For at disse skal foreta gode finansielle beslutninger vil opplæring og økonomisk forståelse kunne være avgjørende. En virksomhet kan vanskelig drives uten mål, ei heller i offentlig sektor. Styring handler om å foreta de riktige valgene med tilhørende økonomiske konsekvenser. Vil en sterk organisasjonskultur kunne påvirke denne styringen og resultere i negativt økonomisk resultat og manglende økonomisk styring? Utvalgte kommuner har flere gode rapporteringsrutiner, men praktiseres disse etter hensikten, og hvordan er kvaliteten på det som blir rapportert? Hvordan skal det politiske nivå kunne fatte bærekraftige vedtak om det blir gitt asymmetrisk informasjon om beslutningsgrunnlaget? Min analyse viser hvordan det kan ha seg at kommune A får underskudd og kommune B får overskudd, trass i at rammebetingelsene er ganske like, det avhenger ikke bare av inntektene, men også av hvordan inntektene prioriteres og disponeres til dekning av kommunens kostnader.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2015;
dc.subjectøkonominb_NO
dc.subjectadministrasjonnb_NO
dc.subjectoffentlig budsjetteringnb_NO
dc.subjectorganisasjonsteorinb_NO
dc.subjectledelse- og økonomistyringnb_NO
dc.subjectoffentlig sektornb_NO
dc.title… etter de syv fete, kommer de syv magre? Økonomistyring og rapportering i kommunal sektornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record