Show simple item record

dc.contributor.advisorEskeland, Arild
dc.contributor.advisorDysvik, Elin
dc.contributor.authorBroback, Bjørg Eli
dc.contributor.authorSkutle, Gjertrud Øvsthus
dc.date.accessioned2016-09-14T11:11:02Z
dc.date.available2016-09-14T11:11:02Z
dc.date.issued2016-05-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407111
dc.descriptionMaster's thesis in Health and social sciencesnb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: En sentral oppgave som anestesisykepleier er å forebygge utilsiktet hypotermi hos operasjonspasienten. Da operasjonspasienten utsettes for varmetap i forbindelse med kirurgi, kan det tenkes at preoperativ oppvarming med varmluftsteppe kan forebygge dette. Formål: Å utføre en systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen for å klargjøre om preoperativ oppvarming med varmluftsteppe har effekt på forebygging av utilsiktet hypotermi hos elektive operasjonspasienter i generell anestesi. Metode: En systematisk litteraturoversikt med randomiserte kontrollerte studier er utført. Det er gjennomført et systematisk oppdatert artikkelsøk i databasene CINAHL (EBSCO), Embase (Ovid), Cochrane Register of Controll Trials (Wiley), MEDLINE (Ovid) og ScienceDirect, fra 2011 – februar 2016. De inkluderte studiene er kritisk vurdert for risiko for systematiske skjevheter, og funnene er presentert i en narrativ analyse. Resultater: 624 referanser ble identifisert, og totalt ble ti artikler inkludert i analysen. Åtte av ti studier viser positiv effekt. Flertallet av disse studiene kan vise til statistisk signifikante resultater, og har lav risiko for skjevheter. Konklusjon: Preoperativ oppvarming med varmluftsteppe har effekt på forebygging av utilsiktet hypotermi hos voksne elektive operasjonspasienter i generell anestesi. Oppvarming av pasientene kan med fordel bli kontinuert peroperativt. Nøkkelord: anestesisykepleie, operasjonspasienten, generell anestesi, preoperativ oppvarming, utilsiktet hypotermi, systematisk litteraturoversikt Abstract Background: A key task of the nurse anaesthist is to prevent the surgical patient from developing inadvertent hypothermia. Surgical patients undergoing anaesthesia can be exposed to hypothermia, and therefore patients could benefit from receiving prewarming. Aim: The aim of this study was to perform a systematic review of the research literature to clarify the effectiveness of prewarming with forced-air to prevent hypothermia in elective surgical patients in general anaesthesia. Method: A systematic review is completed, with randomized controlled trials. An updated systematic search for articles in the following databases was conducted: CINAHL (EBSCO), Embase (Ovid), Cochrane Register of Control Trials (Wiley), MEDLINE (Ovid) and ScienceDirect (2011- February 2016). The studies were assessed for risk of bias, and findings were presented in a narrative analysis. Results: 624 references were identified, and 10 studies were included for our analysis. Eight of 10 studies showed a positive effect. The majority of these studies presents statistically significant results, and have low risk of bias. Conclusion: Prewarming with forced-air has an effect on the prevention of inadvertent hypothermia in elective adult surgical patients in general anaesthesia. Warming of the patients should be continued during surgery.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IH/2016;
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjecthelse- og sosialfagnb_NO
dc.subjectanestesisykepleienb_NO
dc.subjectpreoperativ oppvarmingnb_NO
dc.subjectsystematisk litteraturoversiktnb_NO
dc.subjectoperasjonspasientennb_NO
dc.subjectgenerell anestesinb_NO
dc.subjectutilsiktet hypoterminb_NO
dc.titleSystematisk litteraturoversikt over effekten av preoperativ oppvarming med varmluftsteppe - Anestesisykepleierens forebyggende funksjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Anesthesiology: 765nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808
dc.subject.nsi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 3.0 Norge