Show simple item record

dc.contributor.authorSandvik, Paula Utigard
dc.contributor.authorHansson, Ann-Marie
dc.coverage.spatialVest-Agder, Farsund kommunenb_NO
dc.date.accessioned2017-12-05T13:44:34Z
dc.date.available2017-12-05T13:44:34Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469324
dc.descriptionOppdragsgiver: Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum (KHM), Universitetet i Oslonb_NO
dc.description.abstractI samband med inngrep for endringar av RV 465 på Sande, Farsund kommune, Vest-Agder, undersøkte KHM, UIO, ymse busetnadsspor. Det vart samla inn sedimentprøver frå fyllmassen i stolpehol for takbærande stolpar i til saman fire langhus, frå eit naust, kulturlag og graver. Prøvene vart sendt til AmS for flotasjon og analyse av makroskopiske planterestar, nærare bestemt diasporar (Frø, frukter, nøtter osv.). Ein fann forkola korn, anten bygg (Hordeum vulgare), naken bygg (Hordeum vulgare var. nudum), uspesifisert korn eller kornfragment (Cerealia) i fire av totalt 48 prøver. Det vart påvist forkola diasporar av viltveksande matplanter i 20 av prøvene, av eittårige ugras i 26 og andre planter i 36 prøver. I tillegg vart det funne trekol, brent leire og leirskår med mogleg matskorpe og kornavtrykk.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherUniversitetet i Stavanger: Arkeologisk museumnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2006/19
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectbrent leirenb_NO
dc.subjectbusetnadsspornb_NO
dc.subjectbyggnb_NO
dc.subjectbygg, nakennb_NO
dc.subjectdiasporarnb_NO
dc.subjectmatskorpernb_NO
dc.titlePlantemakrofossilanalysar av sedimentprøver frå Sande gnr. 136/1, 2, 5, Farsund kommune, Vest-Agdernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal