• Tuko Pamoja "We are together" 

      Hatløy, Kristin (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-05)
      Psykiske lidelser kan forårsake en rekke psykososiale problemer for både pasienter og familiemedlemmer. Tidligere studier har vist at pårørende som deltar i psykoedukativt familiearbeid får økt kunnskap og nye mestringsstrategier, ...