• Samhandling mellom BUP og barneverntjenesten i Stavanger 

      Tveiten, Jartrud (Masteroppgave/UIS-HV/2020;, Master thesis, 2020-05)
      Denne studien hadde som mål å undersøke hvordan barneverntjenesten og BUP i Stavanger opplever samarbeidet seg imellom, og om det finnes faktorer som kan bidra til styrking av samarbeidet. For å sikre at barn og unge får ...