• Hudforberedelser ved operative frakturer 

      Landa, Ingrid Michelle; Strømsnes, Silje (Masteroppgave/UIS-HV/2018;, Master thesis, 2018-04-25)
      Sammendrag Bakgrunn: Postoperativ infeksjon er den nest hyppigste helserelaterte infeksjonen i Europa og USA. I den pre- og peroperative fasen har operasjonssykepleieren ansvar for å iverksette hudforberedende tiltak ...