• Unge jenters opplevelse av deltakelse i sorggruppe 

      Rosland, Tina Salte; Rimstad, Silje Lill; Grønnestad, Trond Erik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Artikkelen presenterer en studie om unge jenters opplevelse av deltakelse i sorggruppe. Artikkelen bygger på kvalitative intervjuer med syv jenter mellom 14 og 20 år som har deltatt i sorggrupper hos pårørendestiftelsen ...