Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØstrem, Nils Olav
dc.contributor.advisorJakobsson, Eva
dc.contributor.authorCardozo, Ann Elisabeth Laksfoss
dc.coverage.spatialSpain, Alicantenb_NO
dc.date.accessioned2018-03-15T11:57:11Z
dc.date.available2018-03-15T11:57:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-7644-760-6
dc.identifier.issn1890-1387
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490680
dc.description.abstractThis dissertation explores how Norwegian migrants in Alicante (1965-2014) have maintained transnational networks in both countries. One of the central claims of this historical study is that European integration processes have facilitated retirement migration from Norway to Alicante. Through analysis of interviews and archival documents, it argues that this predominantly is an outsourcing of a life-phase, mostly motivated by economic and health reasons. This closely relates to the international oil price, which in turn influences both salaries and the welfare budget. Obviously, the mild climate influences health issues and life quality, and thus explains why this seasonal migration, closely related to tourism, takes place. A second claim is that the language context in Alicante is complex. Even though non-communication occurs, the situation also involves Norwegians learning Spanish and Spaniards learning Norwegian. English works as a lingua franca. In addition, previous immigrants from Spanish-speaking countries to Norway, move to Alicante to service Norwegian seniors there. It also explores how migrants experience their transnational living in terms of social relations locally and how traditions related to death and burial have evolved. A third claim is that some of the migration from Norway to Spain is work migration. Even if this mainly involves health workers, there is much more diversity within the group of Norwegian migrants in terms of careers, financial resources and age than previously believed. The exportability of welfare services has democratized this mobility and thus facilitated both seasonal and work migration. Global liberalization of airspace, telecommunications and capital export has increased mobility among Norwegians in their third age. A fourth claim is how the mobility has become a symbol of financial capital in Veblenian terms. The mobile Norwegians have thus become representatives of a “leisure class.” Through a three-step periodization, it explains how the migration has changed over time. Keywords: lifestyle migration, migration history, international retirement migration, transnationality, migration stories, Alicante, Norway. EN
dc.description.abstract
dc.description.abstractAvhandlingen utforsker hvordan norske migranter i Alicante (1965-2014) har vedlikeholdt transnasjonale nettverk i begge land. Ett av de sentrale argumentene i denne historiske studien er at europeiske integrasjonsprosesser har forenklet pensjonistmigrasjon fra Norge (og Nord-Europa) til Alicante. Gjennom kvalitativ analyse av intervjuer, litteratur og arkiv-kilder konkluderes det med at fenomenet hovedsakelig dreier seg om en utkontraktering (out-sourcing) av en livsfase (den 3. alder), mest av økonomiske og helsemessige grunner. Fenomenet slik det fremstår historisk fra midten av 1970-årene til 2014 er sterkt forbundet til svingninger i oljeprisen, som igjen påvirket både norske lønninger og det norske velferdsbudsjettet. Det er åpenbart at det milde klimaet langs Middelhavet påvirket både helse og livskvalitet generelt. Etter at Alicante ble en turistdestinasjon tok det ikke lang tid før nordmenn kjøpte feriehus der. Slik sett er denne sesongmigrasjonen svært tett forbundet til turisme. Avhandlingen hevder dessuten at språksituasjonen i Alicante er svært kompleks. Selv om misforståelser og manglende kommunikasjon mellom for eksempel nordmenn og spanjoler forekommer, finnes det også mange nordmenn som prøver å lære spansk. Det finnes også spanjoler som lærer seg norsk. Engelsk brukes til tider som et lingua franca for alle som oppholder seg i Alicante. I tillegg er det slik at på grunn av språkbarrieren mellom spansk og norsk, så flytter tidligere spanskspråklige migranter til Norge til Alicante for å betjene norske pensjonister der. Avhandlingen utforsker også hvordan migranter utvikler og lever en transnasjonal livsstil i forbindelse med lokale sosiale relasjoner. I tillegg har avhandlingen analysert hvordan tradisjoner relatert til død og begravelse har utviklet seg. En tredje påstand er at noe av migrasjonen fra Norge til Spania er arbeidsmigrasjon. Selv om dette hovedsakelig gjelder helsearbeidere, er det betydelig variasjon blant yngre nordmenn som flytter til Alicante i forhold til karrierer, økonomiske ressurser og alder. Eksisterende forskningslitteratur har underkommunisert arbeidsaspektet av norsk migrasjon til Alicante. Mulighetene for å eksportere velferdstjenester har demokratisert mobiliteten og ført til økning både med hensyn til sesong- og arbeidsmigrasjon. Global liberalisering av luftrommet, telekommunikasjoner og mulighetene for å eksportere kapital har også forenklet mobilitet blant nordmenn, særlig i den tredje alder. En fjerde påstand er at mobilitet har blitt et symbol på økonomisk kapital i veblensk terminologi. Den mobile nordmann er derfor representativ for «fritidsklassen». En tredelt periodisering forklarer hvordan denne migrasjon har endret seg gjennom perioden. Nøkkelord: livsstilsmigrasjon, migrasjonshistorie, IRM-migrasjon, transnasjonalitet, Alicante, Norge.NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherStavanger : Universitetet i Stavangernb_NO
dc.relation.ispartofseriesPhD thesis UiS;384
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectlivsstilsmigrasjonnb_NO
dc.subjectmigrasjonshistorienb_NO
dc.subjectIRM-migrasjonnb_NO
dc.subjecttransnasjonalitetnb_NO
dc.subjectSpanianb_NO
dc.titleMer enn sol og varme: Transnasjonale norske migranter i Alicante 1965-2014nb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.rights.holder© Ann Elisabeth Laksfoss Cardozonb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290nb_NO
dc.source.pagenumber347nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal