Recent Submissions

 • The importance of Organizational and Behavioral trust in order to prepare for Change Readiness 

  Løge, Thor Magne (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07-09)
  I et samfunn hvor organisasjoner står i mer eller mindre stadig endring holder det ikke å fokusere på enkeltinitiativer i isolasjon. Organisasjoner har behov for å bygge kontinuerlig endringsberedskap – en tilstand hvor ...
 • A critical exploration of the role of formal leaders in contributing to and sustaining desired organizational cultures 

  Svalestad Johansen, Nina (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07)
  The purpose of this Master’s thesis has been to explore the role of formal leaders in contributing to and sustaining desired organizational culture. A desired culture is a culture with shared beliefs and values established ...
 • Identifisering av faktorer som forårsaker sykefravær i produksjonsbedrifter og tiltak 

  Thorsen, Roy Patrick (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07-24)
  This thesis will analyze of some the root causes and potential solutions management can implement for improving employee absenteeism due to sickness. The analytical data for this thesis has been collected from ABC from the ...
 • Varslingskultur i en petroleumsvirksomhet 

  Christ, Kjersti S. (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
  I senere tid fokuset økt rundt varsling og hvilken påvirkning varslingskulturen har på sikkerheten i petroleumsindustrien. Manglende rapporteringskultur og opplæring, samt dårlig ytringsklima blir ofte nevnt som bakenforliggende ...
 • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

  Nsabimana, Remy; de Waal, Berend (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07-05)
  Sammendrag Formålet med denne masteroppgaven var å finne ut om aksjeprisen til Grieg Seafood ASA var over eller underpriset per 31.12.2019. Da var aksjen priset til 140,30 kroner. Vi benyttet oss hovedsakelig av en ...
 • A Study of the Chinese Marketing Channels from a perspective of Norwegian Salmon Exporters 

  Xu, Lingwen; Sulong, Gaowa (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020)
  The purpose of this thesis is to give an overview of different marketing channels of salmon in China and examine the competitive environment of the Chinese salmon market. Furthermore, we would like to understand how Norwegian ...
 • Kan nåtidsskjevhet, overkonfidens og begrenset selvkontroll forklare hvorfor folk har urealistiske forventninger til pensjon? 

  Eike Sivertsen, Kristine; Martinsen, Hanna Amalie (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
  Pensjonssystemet ble betydelig endret i 2011, og det å spare til pensjon på egenhånd ble viktigere enn noen gang. Det har i etterkant vist seg at nordmenn har svært lite kunnskap om temaet, og flere undersøkelser tyder på ...
 • Verdsettelse av SalMar ASA 

  Midbøe, Finn Christian; Wiik, Sander (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-15)
  Formålet med denne masteroppgaven er å estimere markedsverdien av egenkapitalen for SalMar ASA og dermed verdi per aksje den 30.12.2019. Verdien per aksje sammenlignes med aksjeprisen i markedet og vi vil anbefale en ...
 • What encourages innovative work behavior at a firm-level? 

  Medhaug, Malene Hognaland; Mossige, Henriette Omberg (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
  This thesis aims to determine what positively influences innovative work behavior and answering the research question, "What encourages innovative work behavior at a firm- level?". Based on a literature review and research ...
 • Temporal Stability of Norwegians' Willingness to Pay to Avoid an Oil Spill in Lofoten 

  Nessler, Benedicte; Veen, Silje Helgesen van der (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
  This paper investigates the temporal stability of Norwegians’ willingness to pay (WTP) to avoid an oil spill in Lofoten. Two questions are addressed: 1) does Norwegians’ WTP to avoid an oil spill in Lofoten change over ...
 • Har økninger i fedrekvoten ført til at mødre jobber mer? 

  Soma, Marie Bjelland; Rødland, Hege (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-08)
  Som et viktig bidrag til likestillingen i Norge, ble det i 1993 innført en egen foreldrepermisjon reservert for fedre. Siden den gang har fedrekvoten blitt utvidet flere ganger. I denne sammenheng undersøker vi hvorvidt ...
 • Impact of temperature on clean energy stock returns 

  Strandheim, Tormod; Sanne, Morten (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07-06)
  This study examines the effect temperature has on stock returns, and whether clean energy stocks respond differently to temperature than the general stock market. The paper focuses on three different indices; a clean energy ...
 • Change readiness: Trust in change agents and its influence on the five change beliefs 

  Mannes, Nora; Larsen, Trine (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-22)
  This dissertation has examined the topics of change readiness and trust in change agents. The purpose of the dissertation was to examine how the five change beliefs and trust in change agents work together to create readiness ...
 • Strategisk ledelse og samarbeid i Equinor 

  Skjelbreid, Morten; Vold, Kristin (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-14)
  I denne oppgaven er formålet å se nærmere på Equinor Forpleining sin satsing på kompetanse gjennom opprettelsen av et eget Ressurs- og Kompetansesenter (RKS). Oppgavens problemstilling er: Fungerer Ressurs- og Kompetansesenter ...
 • Identifying the role of cultural distinctions in Norwegian and Indian business relationships 

  Hans, Manveer Kour (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07-15)
  One major challenge when doing business internationally is the business relationship and cultural differences. A good business relationship is crucial to succeed in the international market. The cultural distinctions between ...
 • What affects the success of woke advertising? 

  Lima, Henriette; Øksnevad, Hilde (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-08)
  Purpose – Woke advertising is a young concept with limited research regarding the subject. As woke advertising is becoming increasingly popular in the marketing field and has shown to be able to either greatly benefit or ...
 • Bildelingsutvikling på Nord-Jæren 

  Arntsen, Ruben; Salgado, Nikolai Bakke (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06-12)
  I dag dominerer personbilen trafikkbildet hvor enn du ferdes i verden, og Norge er ikke et unntak. Det er et praktisk og tidseffektivt framkomstmiddel som løser de fleste transportutfordringene en kan møte på i en hektisk ...
 • Analyzing processes performed in Oil & Gas Service Industry by using lean tools 

  Demirel, Sefa (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07-15)
  The Norwegian Oil & Gas Service Industry has been adapting itself to many different requirements arising from the increasing social responsibility of environment, constant technological innovations, strict government ...
 • Parent Intervention to Encourage Growth Mindset Development in Children 

  Espen, Sagen (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-06)
  Growth mindset refers to the belief that skills and abilities can be improved through effort and the use of appropriate learning strategies. Students that have developed a growth mindset, are predicted to perform better ...
 • The journey towards a sustainability strategy for University of Stavanger 

  Hesthamar, Anna; Kristiansen, Benedikte (Masteroppgave/UIS-HH/2020;, Master thesis, 2020-07)
  The world is changing constantly. The most negatively impacting are the climate changes happening to our beautiful planet due to human consumption. Through Norway's commitment to the UN, Agenda 2030, it has become increasingly ...

View more