Master- og bacheloroppgaver i økonomi / finans / regnskap og revisjon

Recent Submissions

 • En litteraturstudie av viktige elementer ved bruk av online markedsføring innen matvare detaljhandel 

  Kvalvaag, Kristin (Bachelor thesis, 2023)
  Dette er en oppgave innen den tematiske retningen markedsføring og omhandler det dagsaktuelle temaet netthandel av mat. Målet med denne oppgaven var å undersøke blant annet online markedsføring av dette og følgende ...
 • Change in meeting culture over time as a consequence of Covid-19 

  Andersen, Steffen Tveit; Yussif, Adams Fati (Master thesis, 2023)
  During the years 2019-2022 the Covid-19 pandemic affected and shifted the day-to-day of the world on a global scale. Nationwide lockdowns forced businesses to change their meeting culture internally and externally, to ...
 • The Invasion of Ukraine and Stock Returns 

  Lohne, Sigve Dalsbø; Saltvik, Sindre Mathias Aalberg (Master thesis, 2023)
  This master's thesis examines how Norway's stock market volatility is affected by the continuing invasion of Ukraine. Our study attempts to offer useful insights for investing strategies and decision-making by investigating ...
 • Home Office and Worker’s Experience with Digital Communication Relationship with Organisational, Team, and Individual Variables 

  Skogli, Silje; Weierød, Oda (Master thesis, 2023)
  The Covid-19 pandemic caused a worldwide lockdown of society, and created a need for social distancing to prevent further spread of the contagious virus. As a preventive measure, home offices were imposed by authorities ...
 • An Improved Model for Long-Horizon Prediction of S&P 500 Return 

  Fagerland, Cathrine B.; Madsen, Eirik A. (Master thesis, 2023)
  In this paper we contribute to the literature of long-horizon predictions by constructing an improved OLS regression model of S&P 500 return. The research of Robert Shiller has found the Total Real Cyclically Adjusted Price ...
 • Change in meeting culture over time as a consequence of Covid-19 

  Yussif, Adams Fati and Andersen Steffen Tveit (Master thesis, 2023)
  During the years 2019-2022 the Covid-19 pandemic affected and shifted the day-to-day of the world on a global scale. Nationwide lockdowns forced businesses to change their meeting culture internally and externally, to ...
 • An Improved Model for Long-Horizon Prediction of S&P 500 Return 

  Fagerland, Cathrine B.; Madsen, Eirik A. (Master thesis, 2023)
  In this paper we contribute to the literature of long-horizon predictions by constructing an improved OLS regression model of S&P 500 return. The research of Robert Shiller has found the Total Real Cyclically Adjusted ...
 • Generasjon Z, nykommerne i arbeidsmarkedet 

  Salhus, Tyra Christine; Anholt, Joanne (Bachelor thesis, 2023)
  Denne bacheloroppgaven setter søkelys på Generasjon Z sine krav og forventninger til fremtidens HR-funksjon og arbeidsplass. Generasjon Z er en demografisk gruppe som har vokst opp i en verden preget av betydelig teknologisk ...
 • Verdsettelse av Grieg Seafood ASA 

  Guttormsen, Sarah Oline; Tvedt, Vilde Margrethe; Dale, Elias Rashidizadeh (Bachelor thesis, 2023)
  Formålet med bacheloroppgaven er å svare på problemstillingen: “Hva er verdien av Grieg Seafood ASA våren 2023?” Vi starter oppgaven med en utredning av Grieg Seafood ASA og bransjen selskapet opererer i. Videre tar ...
 • Verdsettelse av REC Silicon ASA 

  Slettebø, Ruth (Master thesis, 2021)
  I dag skjer det en energirevolusjon bort fra «gammel energi», som vil si olje, kull og gass, og over til fornybar energi. Det har vært stor vekst i industrien for fornybar energi de siste årene, og er et tema som diskuteres ...
 • Verdsettelse av SalMar ASA 

  Larsen-Sneve, Nora; Ryland, Kristine (Bachelor thesis, 2023)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å svare på problemstillingen: «Hva er verdien av SalMar ASA våren 2023?». Vi vil estimere SalMar ASAs verdi målt i norske kroner per aksje og gi en handelsanbefaling på bakgrunn av ...
 • Derivatbruk blant norske børsnoterte selskaper: En sammenligning med global praksis 

  Hassan, Isak; Husebø, Mathias Vatland (Bachelor thesis, 2023)
  Formålet med denne studien er å kartlegge bruken av derivater på Oslo Børs. Derivater er en integrert del av moderne finansiell risikostyring. Disse finansielle instrumentene tilbyr ikke bare muligheten for risikoreduksjon ...
 • Circular Economy and Sustainable Development: A Systematic Literature Review 

  Kunwar, Santosh (Master thesis, 2023)
  Circular Economy put forth as an alternative to traditional linear model of extract-use-dispose along with the concept of Sustainable Development encompassing economic, environmental, and social aspects have garnered ...
 • Verdsettelse av Mowi ASA 

  Bergsagel, Sigurd; Høksnes, Amund Skau; Opsanger, Mathias Velken (Bachelor thesis, 2023)
  Bacheloroppgaven vår har hatt som mål å gjøre en verdiberegning av Mowi ASA, nærmere bestemt å svare på problemstillingen: «Hva er aksjeverdien til Mowi ASA per 12.04.2023?». For å kunne svare på denne problemstillingen ...
 • Verdsettelse av Mowi ASA 

  Høksnes, Amund Skau; Bergsagel, Sigurd; Opsanger, Mathias Velken (Bachelor thesis, 2023)
  Bacheloroppgaven vår har hatt som mål å gjøre en verdiberegning av Mowi ASA, nærmere bestemt å svare på problemstillingen: «Hva er aksjeverdien til Mowi ASA per 12.04.2023?». For å kunne svare på denne problemstillingen ...
 • Verdsettelse av Mowi ASA 

  Opsanger, Mathias Velken; Høksnes, Amund Skau; Bergsagel, Sigurd (Bachelor thesis, 2023)
  Bacheloroppgaven vår har hatt som mål å gjøre en verdiberegning av Mowi ASA, nærmere bestemt å svare på problemstillingen: «Hva er aksjeverdien til Mowi ASA per 12.04.2023?». For å kunne svare på denne problemstillingen ...
 • Erstatning ved rådighetsinnskrenkninger - Om og når grunneier kan kreve erstatning ved rådighetsinnskrenkninger i fast eiendom 

  Rege, Signe Johanne Hodne (Master thesis, 2023)
  I denne masteroppgaven skal adgangen til å kunne kreve erstatning for rådighetsbegrensninger av fast eiendom behandles og analyseres. Utgangspunktet er at det ikke gis noe økonomisk kompensasjon når staten setter begrensninger ...
 • Open Innovation and Knowledge Sharing - Towards a sustainable offshore aquaculture 

  Nonås, Synne Vallestad; Bratseth, Kristine Opøyen (Master thesis, 2023)
  This thesis explores knowledge sharing, open innovation, and skilled relatedness between two industries, the emerging offshore aquaculture industry, and the oil and gas industry. This research placed a significant emphasis ...
 • Open Innovation and Knowledge Sharing - Towards a sustainable offshore aquaculture 

  Nonås, Synne Vallestad; Bratseth, Kristine Opøyen (Master thesis, 2023)
  This thesis explores knowledge sharing, open innovation, and skilled relatedness between two industries, the emerging offshore aquaculture industry, and the oil and gas industry. This research placed a significant emphasis ...
 • Assessing Consumer Preferences for Circularity in Mobile Phones: A Discrete Choice Experiment with Attribute Framing 

  Dybwad, Trym Ferdinand Folgerø (Master thesis, 2023)
  Although much research has been done on the circular economy, only a few studies have utilized discrete choice experiments to estimate consumers’ preferences toward circularity in their purchase decisions. I employ a ...

View more