Collections

Recent Submissions

 • Learning through urban labour pools: Collected worker experiences and innovation in services 

  Herstad, Sverre Johan; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Engen, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2019-07)
  Knowledge-intensive services firms (KIS) depend on the skills and networks of employees, and tend to cluster in large-city regions. This raises the fundamental question of whether KIS ‘learn through urban labour pools’ in ...
 • Eco-labels and product longevity: The case of whitefish in UK grocery retailing 

  Sogn-Grundvåg, Geir; Asche, Frank; Zhang, Dengjun; Young, James A. (Journal article; Peer reviewed, 2019-08)
  In recent years, eco-labeling has become an increasingly used tool to signal sustainable sourcing of (sea-) food. While the literature has focused on price premiums associated with the labels, it is noted in this paper ...
 • Job displacement and crime: Evidence from Norwegian register data 

  Rege, Mari; Skardhamar, Torbjørn; Telle, Kjetil Elias; Votruba, Mark E (Journal article; Peer reviewed, 2019-10)
  We estimate the job displacement effect on criminal behavior for young adult Norwegian men separated from their plant of employment during a mass layoff. Displaced workers experience a 20 percent increase in criminal charge ...
 • The Forward Premium in the Nord Pool Power Market 

  Haugom, Erik; Hoff, Guttorm Andre; Molnar, Peter; Mortensen, Maria; Westgaard, Sjur (Journal article; Peer reviewed, 2018-03)
  This article investigates the forward premium of futures contracts in the Nordic power market for the time period from January 2004 to December 2013. We find that futures prices are biased predictors of the subsequent spot ...
 • Contextualizing the role of universities to regional development: introduction to the special issue 

  Benneworth, Paul; Fitjar, Rune Dahl (Journal article; Peer reviewed, 2019-03)
  Universities are increasingly expected to provide contributions to regional innovation and economic development processes. Despite much work on how universities can contribute to regional growth processes, there is much ...
 • Forventningsgapene knyttet til revisors fastsettelse av vesentlighetsgrensen 

  Espeland, Malin Helle; Sveinsvoll, Rebecca (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
  Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvilken kjennskap brukerne og regnskapsførerne har til vesentlighetsgrensen, for å studere om det foreligger et gap mellom deres forventning til revisors fastsatte ...
 • Bruk av kunstig intelligens i revisjonsbransjen 

  Herigstad, Stig; Skogseth, Anders (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
  Revisjonsprosessen er under stor endring, hvor forskning innenfor temaet viser at revisjonsbransjen er moden for å ta i bruk nye teknologiske løsninger. Målet med forskningen er å bidra til å økt forståelse for hva som ...
 • Verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA 

  Nessen, Kristian; Marvik, Olav (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
  Denne masteroppgaven er en fundamental verdsettelse av Norwegian Air Shuttle ASA, heretter omtalt som Norwegian. Formålet med oppgaven er å estimere markedsverdien av Norwegian per 25.02.2019 med bakgrunn i selskapets ...
 • Finansiell rapportering i fotballindustrien 

  Koroma, Kevin; Borgersen, Christer (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
  Vi har gjennom denne oppgaven undersøkt om den regnskapsmessige behandlingen av spillerrettigheter i fotballklubber er tilstrekkelig. Undersøkelsen baserer seg på norske klubber og et utvalg børsnoterte internasjonale ...
 • Finansiell rapportering i oppdrettsbransjen 

  Drottning, Torbjørn; Herlofsen, Even (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-13)
  Temaet for denne masteroppgaven baserer seg på om den finansielle rapporteringen og sammenlignbarheten har endret seg i etterkant av Finanstilsynet sin rapport av oppdrettsbransjen fra 2015. Målet med oppgaven er å kartlegge ...
 • Grunnrenteskatt på havbruk 

  Fossestøl, Mari; Pålsson, Natascha (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
  Regjeringen vil utrede og eventuelt innføre en grunnrenteskatt på havbruk. Utnyttelse av knappe ressurser kan gi opphav til en avkastning utover normal avkastning, en avkastning som ofte betegnes som grunnrente (NOU ...
 • Hvordan vurderer revisor selskapets evne til fortsatt drift, og hvilke indikatorer skjerper revisors aktsomhet i denne vurderingen? 

  Seland, Kristine; Korsand, Andrea (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-15)
  The purpose of the master thesis is to investigate auditors’ Going Concern assessment and what indicators heighten auditors’ skepticism in the course of such evaluation. Due to financial crisis, the Going Concern reporting, ...
 • Innovation in Norwegian Law Firms 

  Sivertsen, Kristoffer (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-08-02)
  This thesis investigates innovation activities in Norwegian corporate law firms. The research is focused on law firms as knowledge intensive business services. Innovation in law firms is at a crossroads. Many law firms ...
 • Verdivurdering av Jotun AS 

  Stokka, Anita (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
  Formålet med oppgaven er å gjennomføre en verdivurdering for å identifisere egenkapitalverdien til Jotunkonsernet per 31.12.2018. Fundamental verdivurdering er benyttet som hovedteknikk med komparativ verdivurdering som ...
 • Verdsettelse av XXL ASA 

  Haualand, Roald; Danielsen, Georg André (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
  Sammendrag Formålet med denne oppgaven er å estimere egenkapitalstørrelsen, herunder pris pr. aksje i XXL ASA, pr. verdsettelsesdato 31.12.18. Vi har benyttet oss av fundamental verdsettelse som hovedteknikk og supplert ...
 • Størrelse og lønnsomhet i fiskeflåten i Norge 

  Yang, Mei (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06-17)
  Selskap i markedsøkonomien varierer i størrelse, lønnsomhet, og overlevelse. Hva er faktorene som avgjør disse observerte variablene? Hvordan virksomheten driver har alltid vært et populært tema for forskning i privat og ...
 • Goodwill Impairment, Earnings Management, and Law System. The influence of earnings management and law system on goodwill impairment 

  Nguyen, Thuy; Verdes, Daniela (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
  This study is conducted in order to investigate the impact that the quality of a national legal system has on accounting/business decisions and to better understand the management’s opportunistic behaviors. The research ...
 • Supporting organizational change through a focus on change readiness 

  Seloter, Rolf Atle (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05)
  Hensikten med denne oppgaven er å måle endringsklarheten i Sør-vest politidistrikt. Til dette er det benyttet et spørreskjema hentet fra Cawsey et al., 2016. Undersøkelsen ble sendt ut til politidistriktets ca. 1200 ansatte ...
 • Did the removal of numerical ratings and the introduction of performance development, result in a shift in motivation? 

  Dirdal, Trond; Røsland, Siv Merethe Berge (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-05-27)
  The purpose of this study was to determine whether the changes Secreta made to its performance management system had the desired effect. Our research comprised an attempt to answer the following question: Are there any ...
 • Tillit - En grunnleggende forutsetning for utøvelse av ledelse 

  Hentsch, Linda; Michelsen, Kurt Hentsch (Master thesis, 2019-05-27)
  Målet med denne oppgaven er å se nærmere på tillit som forutsetning for utøvelse av ledelse. En leder spiller en viktig rolle i effektivitet på alle nivåer i en organisasjon og må oppnå tillit, men må også vise tillit til ...

View more