Now showing items 1-20 of 582

  • Modified Atmosphere Packaging (MAP) on the Rise: A Conjoint Analysis of MAP’s Effect on Consumer Behavior in US, UK, French and German Markets 

   Railo, Simen Svendsen; Saue, Vegar Veseth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2017-06)
   Modified Atmosphere Packaging (MAP) is a food packaging technology that sees widespread use in an array of fresh food products, due to its positive effect on shelf-life and quality, and as a measure to reduce food spoilage. ...
  • Increasing perseverance in math: Evidence from a field experiment in Norway 

   Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S. (Journal article; Peer reviewed, 2017-12)
   Research by psychologists and economists demonstrates that many non-cognitive skillsare malleable in both children and adolescents, but we have limited knowledge on what schools can do to foster these skills. In a field ...
  • Household Production in an Egalitarian Society 

   Onozaka, Yuko; Hafzi, Kamran (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Norwegian national policies strongly incentivize double-earner households and gender equality, but various gender gaps persist both at work and at home. In these seemingly contradictory situations, what are the mechanisms ...
  • When a good is a bad (or a bad is a good) - analysis of data from an ambiguous nonmarket valuation setting 

   Gudding, Petter Andreas; Kipperberg, Gorm; Bond, Craig Andrew; Cullen, Kelly; Steltzer, Eric (Journal article; Peer reviewed, 2018-01)
   This paper analyses data from a contingent valuation experiment carried out in a context with large degree of preference heterogeneity and valuation ambiguity. Despite this challenge, by implementing estimation of an ...
  • Identifying the perceptual role of cultural distance in Norwegian-Brazilian Business relationship conflict 

   Amaya, Shella (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-02)
   Business to business relationships across cultures is growing in importance due to improved transportation, communication technologies and globalisation thus making it easier for businesses to trade across national boundaries. ...
  • What are the key barriers for increased automation in the seafood industry? 

   Vistnes, Susanne (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-02)
   Abstract This thesis aims to examine and explain the key barriers to increased use of automation in the Norwegian seafood industry. Increased use of automation is empowering technologies in the seafood industry where ...
  • “I want to shake your hand before …”: The role of clients, knowledge exchange and market dynamics in southern Italian software firms 

   Calignano, Giuseppe; De Siena, Luca (Journal article; Peer reviewed, 2018-02)
   This study aims to assess the importance of clients in multi-scalar networks leading to learning competence and knowledge exchange. Furthermore, the difficulties encountered by firms located in a peripheral and marginally ...
  • Rogaland på børs - Hvorfor går ikke selskap på børs? 

   Motland, Tonje; Bjelke-Andersen, Marianne (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-02)
   «Bråstopp for børsnoteringer» lyder overskriften på Stavanger Aftenblads artikkel i 2012. Etter flere år med høy noteringsaktivitet i regionen har utviklingen stagnert. Siste lokale børsintroduksjon var i 2012. Per i dag ...
  • From Closed to Open Innovation in Emerging Economies: Evidence from the Chemical Industry in Brazil 

   Thomas, Elisa (Journal article; Peer reviewed, 2018-03)
   In this article, we examine how firms in an emerging economy perform research and development (R&D) activities in regards to the concept of open innovation. Most literature on open innovation shows multinational ...
  • The Forward Premium in the Nord Pool Power Market 

   Haugom, Erik; Hoff, Guttorm Andre; Molnar, Peter; Mortensen, Maria; Westgaard, Sjur (Journal article; Peer reviewed, 2018-03)
   This article investigates the forward premium of futures contracts in the Nordic power market for the time period from January 2004 to December 2013. We find that futures prices are biased predictors of the subsequent spot ...
  • Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk 

   Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie;, Research report, 2018-04)
   Denne rapporten undersøker muligheten for å etablere et kontraktsmarked innen førstehåndsomsetningen av villfisk. Det gis først en litteraturgjennomgang omkring utbredelsen av kontraktsmarkeder. Det defineres et sett med ...
  • Lærende tankesett – En studie av matematikklæreres tankesett 

   Tungland, Silje Marie Tande; Tunheim, Gunn Karin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   På tross av stor innsats i Norge for å øke fullføringsgraden i den videregående skolen er det et stort frafall, og prosentandelen som fullfører er lav. Frafall representerer et stort samfunnsproblem både fordi det er dyrt ...
  • Target cost in Statoil projects: The effects of capital expenditure targets 

   Atkinson, Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   This paper consists of an explorative investigation into the effects of the concept “target cost” in development projects executed by the Norwegian energy company Statoil ASA. Target cost is a financial target towards ...
  • Backsourcing- bevege seg fremover ved å gå bakover? 

   Reiestad, Else Marit; Fisketjønn, Margrethe (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Backsourcing som tema debatteres ofte både i en politisk og økonomisk kontekst, og spesielt etter den globale finanskrisen de siste år hvor det har blitt et større fokus på å forsøke å beholde arbeidsplasser i sitt ...
  • Time-series and cross-sectional price momentum: Applying the Dual Momentum strategy from a Norwegian perspective 

   Tønnessen, Joakim Opsahl (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Time-series and cross-sectional price momentum have been observed in the majority of asset classes around the globe. This thesis investigates and replicates the Dual Momentum strategy created by Antonacci (2014) from a ...
  • Valuation of oil and gas companies 

   Berle, Johan Bernhard Christie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   The purpose of this thesis is to look at the effect on corporate valuation associated with the choice of accounting method. Drilling companies1 have two available accounting methods for the exploration and development cost ...
  • Praktisk bruk av ekspansjonsteorier i bygg- og anleggsbransjen 

   Høigaard, Christine (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Markedet er i endring. Innenfor entreprenørene i bygg- og anleggsbransjen, ser vi at noen store selskaper har kontrollert bransjen over flere år. Det blir færre, men større aktører i markedet. Årsaken til dette er strategier ...
  • Hvordan bygge endringsklarhet 

   Vold, Jone; Holthe-Seim, Kai Inge (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Denne oppgaven er skrevet innenfor fagfeltet endringsledelse, og har til hensikt å belyse hvordan en kan bygge endringsklarhet i en organisasjon, og hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Innledningsvis er relevant ...
  • Hvordan påvirker eiendomsmeglernes lønnssystem arbeidstakers motivasjon, mestring og trivsel 

   Fiskå, Runar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
   Bakgrunnen for studien var å finne ut hvordan eiendomsmegleres lønnssystem påvirker arbeidstakers motivasjon, mestring og trivsel. Studien er basert på et utvalg av 338 eiendomsmeglere i hele landet. Undersøkelsen ble sendt ...
  • Prosjekt evaluering: En viktig suksessfaktor for organisasjons endring. 

   Aarøy, Karianne (Masteroppgave;UIS-SV-HH/2018, Master thesis, 2018-05)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan prosjektevaluering kan være en kritisk suksessfaktor for organisasjonsendring. Det vil bli sett på om evaluering blir håndtert som metode, om verktøyet tilfredsstiller ...