Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHanssen, Brit
dc.contributor.authorHusebø, Dag
dc.contributor.authorMoen, Vegard
dc.date.accessioned2018-04-12T09:27:56Z
dc.date.available2018-04-12T09:27:56Z
dc.date.created2017-03-09T10:08:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHanssen, B., Husebø, D., Moen,V. (2017) Universitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?. UNIPED, 40(1), pp. 7-17.nb_NO
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2493820
dc.description.abstractAnsvarliggjøring og bruk av nye styringsformer i skolen fører til endringer i lærerrollen og lærernes arbeid. Tilsvarende endringer i høyere utdanning de siste 20 årene, og funn i en studie blant nye kollegaer ved egen institusjon, gir grunn til også å diskutere universitetslærerrollen. Empirigrunnlaget i studien er spørsmål 75 nytilsatte kollegaer har stilt og ønsket å diskutere i veiledningsmøter, i tillegg til skriftlige fortellinger de har gitt om sitt første halvår som universitetslærere. Forskningsmaterialet er produsert som del av et obligatorisk veiledningsprogram for nytilsatte i vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Stavanger i perioden 2012–2015. Målet med artikkelen er å utfordre implisitte forståelser av dagens universitetslærerrolle og gjennom analyser av empirien argumentere for at funksjonene som ligger til arbeidet bør konstituere rollen. Vi stiller følgende forskningsspørsmål: Hva kan nytilsatte kollegaer fortelle oss om innholdet i universitetslærerarbeidet?nb_NO
dc.description.abstractA focus on accountability and implementation of new of school governance methods have led to changes in teacher roles and teachers’ work situation. Similar changes in higher education over the past 20 years, as well as the results of a study among new colleagues at our own institution, give reason to discuss the role of the university teacher as well. The study is empirically based on questions put forward by 75 newly appointed colleagues as a point of departure for dialogues during tutorial meetings. In addition, they have written narratives about their first half year as university teachers. The research material has been produced as part of a compulsory tutoring programme for newly appointed scientific staff at the University of Stavanger 2012–2015. The aim of the article is to present implicit perceptions of university teachers’ role today, and argues that the functions linked to teachers’ work should constitute the role. We ask: What can new colleagues tell us about the content of teachers’ work in higher education?nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectundervisning i høyere utdanningnb_NO
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.subjectuniversitetslærerarbeidetnb_NO
dc.subjectuniversitetslærerenb_NO
dc.subjectvitenskapelig nytilsattenb_NO
dc.titleUniversitetslærerarbeidet - utfordring av den naturlige innstilling?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© 2017 Author(s).nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber7-17nb_NO
dc.source.volume40nb_NO
dc.source.journalUNIPEDnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-8981-2017-01-02
dc.identifier.cristin1456778
cristin.unitcode217,6,3,0
cristin.unitcode217,0,0,0
cristin.unitnameInstitutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
cristin.unitnameUniversitetet i Stavanger
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal