Show simple item record

dc.contributor.authorNaustdal, Anne-Grethe
dc.contributor.authorGabrielsen, Egil
dc.date.accessioned2018-04-12T11:41:37Z
dc.date.available2018-04-12T11:41:37Z
dc.date.created2015-05-08T14:05:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNaustdal, A.G., Gabrielsen, E. (2015) Den viktige og vanskelige skikkethetsvurderingen; hvilke utfordringer gir den universiteter og høgskoler?. UNIPED, 38(1), pp. 7-22.nb_NO
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2493883
dc.description.abstractSkikkethetsvurdering av studenter ble i 2006 utvidet til å omfatte 26 helse-, lærer- og sosialarbeiderutdanninger i Norge. Begrunnelsen for ordningen er hensynet til «den svake part»; en ønsker å hindre at barn, elever, pasienter og brukere av ulike tjenester skal møte yrkesutøvere som ikke er skikket for det arbeidsområdet de vil utdanne seg til. Artikkelen inneholder en kort historisk gjennomgang av hvordan ordningen med skikkethetsvurdering har utviklet seg i Norge. Med bakgrunn i flere kartlegginger blant institusjonsansvarlige og i tall fra Database for statistikk om høgere utdanning (DBH), er det grunnlag for å hevde at utdanningsinstitusjonene har ulik beredskap for å behandle denne typen saker. Mens tvil om skikkethet ved noen institusjoner meldes jevnlig, er det fortsatt universiteter og høgskoler som verken har registrert tvilsmeldinger eller reist skikkethetssaker. Med dette som bakgrunn drøftes de utfordringer våre høgskoler og universiteter står overfor når de skal gjennomføre lovpålagt skikkethetsvurdering av en betydelig del av sine studenter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectutdanningsvitenskapnb_NO
dc.subjecthøyere utdanningnb_NO
dc.subjectskikkethetnb_NO
dc.subjectlærerutdanningennb_NO
dc.subjectpersonlige kvaliteternb_NO
dc.subjectprofesjonell standardnb_NO
dc.titleDen viktige og vanskelige skikkethetsvurderingen; hvilke utfordringer gir den universiteter og høgskoler?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© 2015 Anne-Grethe Naustdal og Egil Gabrielsennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber7-22nb_NO
dc.source.volume38nb_NO
dc.source.journalUNIPEDnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.cristin1241403
cristin.unitcode217,6,6,0
cristin.unitnameNasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal