Show simple item record

dc.contributor.advisorJoa, Inge
dc.contributor.authorØrbjo, Hasse Alexander Blegeberg
dc.date.accessioned2018-10-31T13:35:39Z
dc.date.available2018-10-31T13:35:39Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570420
dc.descriptionMaster's thesis in Relational treatmentnb_NO
dc.description.abstractStudien er gjort ved å gjennomføre semitruktererte intervjuer med miljøterapeuter. De ble spurt om sine erfaringer i møte med reaktiv aggresjon og bedt om å vurdere forskjeller i egne følelser og handlinger i situasjoner hvor det forelå en terapeutisk relasjon mellom miljøterapeut og pasient og situasjoner hvor en terapeutisk relasjon ikke var etablert. Miljøterapeutene ble videre spurt om å redegjøre for sine metoder for å oppnå og vedlikeholde en terapeutisk relasjon med pasientene, samt hvordan de hadde tilegnet seg denne kunnskapen. Studien tok sikte på å finne ut om en terapeutisk relasjon er en forebygger og deeskalerer i møte med reaktiv aggresjon. Videre om det det forelå en teoretisk forankret måte miljøterapeutene brukte for å oppnå og vedlikeholde en terapeutisk relasjon og hvordan denne kunnskapen var tilegnet. Studien viser at terapeutisk relasjon er en forebygger og deeskalerer i møte med reaktiv aggresjon og at miljøterapeutene har en faglig forankret teoretisk kunnskap om hvordan en terapeutisk relasjon bygges og vedlikeholdes. Måten denne kunnskapen er tilegnet fremstår som tilfeldig og lite knyttet til utdanning, men heller gjennom erfaring.nb_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwaynb_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HV/2018;
dc.relation.haspartMasteroppgave med kappe og artikkelnb_NO
dc.subjecthelse- og sosialfagnb_NO
dc.subjectrelasjonsbehandlingnb_NO
dc.subjectmiljøterapinb_NO
dc.subjectreaktiv aggresjonnb_NO
dc.titleHvordan forstår miljøterapeuter relasjonens rolle som forebygger for reaktiv aggresjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Studentoppgaver (HV) [408]
    Master- og bacheloroppgaver i sykepleie / spesialsykepleie / helsevitenskap

Show simple item record